16 maart

Dag 95

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Een meisje wordt getroost na het per ongeluk breken van een waterkruik

Er zijn zoveel mensen vandaag die zeggen dat de Heilige Geest niet werkelijk is vandaag. Terwijl tienduizenden van hen, miljoenen zeggen: “Het is niet zo”, zijn er net zoveel die zich verheugen in de zegeningen ervan. De meesten zijn arme mensen, mensen die door de wereld verworpen en afgewezen worden, mensen die uit kerken geworpen zijn omdat zij geloofden dat God God is; maar zij zijn vervuld geworden met Zijn Geest. Zij zijn één in doel; zij zijn één van hart. Wie zijn die mensen? Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Katholiek, Jehova’s getuige, orthodoxe Jood, allemaal samen; zij worden één. Niet één met een geloofsbelijdenis, niet één bij een denominatie; dat is de werking van de duivel door intellectuele opvattingen heen, maar de werking van de Heilige Geest, het Koninkrijk van God in u. En God zit op de troon van uw hart, in Zijn controlekamer om uw emoties onder controle te nemen en uw krachten te beheersen, uw opvattingen te beheersen, en om u één te maken met Hem in gemeenschap en in liefde. En God vult u met liefde. Hij vult u met kracht. Hij vult u met de Geest. Hij vult u met Zijn eigen Goddelijke natuur en Hij verandert uw vleselijke natuur in Zijn natuur. Dan wordt u hierin een nieuwe schepping in Christus.

Dan hebt u zo’n liefde dat als u naar buiten gaat, de vogels schijnbaar anders zingen. Alles is anders. U hebt geen vijanden; zij lijken allemaal lieflijk. U kunt alles vergeven wat ooit is gedaan. Voor de bitterste vijand zou u op straat kunnen bidden, uw arm om hem heenslaan en hem opbeuren, ongeacht tot welke geloofsbelijdenis, welke denominatie hij behoort; hij is een schepsel waarvoor Christus stierf. Daarmee wil God u vervullen. Dat is de vervulling. Dat is het Koninkrijk. Dat is waarin wij één zijn.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)