27 september

Dag 290

En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

In de gemeente van de levende God ligt vanmorgen de kracht om alle ziekten te genezen. In de gemeente van de levende God ligt de kracht om elke verzoeking te overwinnen. In het bezit van de gemeente van de levende God ligt vanmorgen de kracht om zonde te veranderen en het weg te werpen, en de doop van de Heilige Geest te ontvangen. In de gemeente van Jezus Christus is: “Wat u ook verlangt, vraag het in Mijn Naam en het zal u gegeven worden. Een korte tijd en de wereld (wat geen zaad is, het niet wedergeboren zaad) zal Mij niet meer zien. Maar gij zult Mij zien, want Ik ben met u, zelfs in u, tot aan het einde der wereld.” Wat? Het koninklijke zaad. “De werken die Ik doe, zult gij ook doen. Ik zal Mijzelf bewijzen dat Ik met u ben, want deze tekenen zullen hen volgen die geloven.” Hij zal het zaad van zijn vijand bezitten. Zijn zaad zal de poorten van zijn vijand bezitten. Ongeacht welke poort het is, of het ziekte is, verzoeking, zonde, welke poort het ook is, zij is overwonnen. En het zaad van Abraham bezit haar.

Bent u vanmorgen niet blij om te weten dat wij nu als meer dan een overwinnaar staan, meer dan een overwinnaar? O, er is niets om over te vechten. Het gevecht is voorbij; de hoorn heeft geblazen; de vlag is gehesen; en te midden van elke berg van zonde, te midden van elke ziekenkamer is het oude ruwe kruis geplant door het bloed van Jezus Christus, een overwinnaar. Het enige wat we doen is geloven, kijken en leven. “Ik zal met u zijn. Ik zal het bewijzen. Mensen komen in de laatste dagen en zeggen: ‘O, wel, dat was.’ Maar Ik zal met u zijn, en precies dezelfde dingen die Ik hier op aarde deed - Ik zal in u precies dezelfde dingen doen. Dan zult u het weten. Zij zullen Mij zien. Mijn volk zal Mij zien. Het zaad van Abraham zal Mij zien. Zij zullen Mij kennen; zij zullen Mij herkennen. De anderen zullen Mij Beëlzebub noemen, precies zoals zij hebben gedaan, maar u zult Mij kennen, want Ik zal met u zijn. U zult Mij zien, met uw ogen zien. U zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs tot aan het einde der wereld. Precies dezelfde dingen die Ik doe, hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen.”


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De poort van de vijand in bezit nemen   8 november 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)