26 september

Dag 289

En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden; Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsáïda in Galiléa was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andréas; en Andréas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Mensen weigeren de nieuwe geboorte. Ze houden niet van de gedachte om te worden wedergeboren. En sommigen van deze moderne leraars onderwijzen dat de nieuwe geboorte is: naar voren lopen en toetreden tot de kerk; dat is de nieuwe geboorte. Dat is fout.

De nieuwe geboorte is een geboorte, het is precies wat het zegt. Het is opnieuw geboren worden. Iedereen weet dat iedere geboorte een troep is. Laat het op een boerenerf zijn, laat het op een hooiberg zijn, laat het in een versierde ziekenhuiskamer zijn. Waar het ook is, iedere geboorte is een troep.

En de nieuwe geboorte is niet anders. Het is een troep. Als iemand opnieuw geboren wordt, laat Hij hem dingen doen die hij niet verwacht had te zullen gaan doen. Misschien maakt het dat u schreeuwt en jankt en tekeer gaat. Het laat u misschien dingen doen die u niet verwacht had te zullen doen, maar het brengt nieuw leven. Dat is de hoofdzaak: nieuw leven.

Het maakt me niet uit op wat voor niveau ik moet komen; ik wil de nieuwe geboorte en nieuw leven. Het kan me niet schelen of we geklasseerd worden als een heilige roller of wat het ook is; ik wil nieuw leven. En nieuw leven kan pas komen wanneer de dood komt naar de gelovige of de ongelovige.

Nu, we nemen een graankorrel, doen hem in de grond. Het mag een mooie graankorrel zijn, helemaal schoon geboend, ziet er mooi uit. Maar zolang hij in die toestand blijft is dat alles wat hij zal blijven: een mooie graankorrel. Soms horen we bij een kerk, er horen veel leuke dingen bij, enzovoort. Misschien proberen we het onszelf aangenaam te maken door naar de kerk te gaan, dragen iets nieuws of zo om mee naar de kerk te gaan. Is dat alles wat de kerk voor u betekent? Dan verzeker ik u dat u een nieuwe geboorte nodig hebt. Dat is absoluut waar. Die graankorrel zal nimmer enig nieuw leven produceren totdat het oude graan erbij vandaan is gerot.

En iemand bij het altaar kan daar niet heengaan en neerknielen en opstaan en zeggen: “Wel ik heb de nieuwe geboorte.” U moet daar blijven, totdat al uw gedachten over uzelf en al uw wereldse dingen van u zijn weggerot: dood en verrot en bij u weggegaan. Dan vindt de nieuwe geboorte plaats. O, u mag kwijlen en brabbelen, en kwijlen als een paard dat klaver eet. Maar u zult daaruit opstaan in een nieuwe toestand, met een nieuwe geboorte, en iets in u dat leeft, en dat u tot iets anders heeft gemaakt dan wat u was.

Wanneer de nieuwe geboorte binnenkomt, kan het niet komen tenzij er eerst een dood is. En mensen willen niet sterven. Zij willen de eenvoudige leiding van de Heilige Geest niet. Zij willen hun eigen gedachten erover vasthouden. U kunt uw eigen gedachten niet denken. U moet Zijn gedachten denken. “Laat de gezindheid die in Christus was in u zijn.” Amen. Hij bedenkt Gods gedachten, en dat brengt Gods zegeningen, Gods kracht, tot u. En het zal u helemaal overhoop halen, voorzover het de wereld betreft, maar het zal nieuw leven bengen. Het zal opstandingsleven brengen. Het zal nieuwe gedachten brengen. Het zal een nieuw persoon brengen. Het zal een nieuw geloof brengen. Het zal u van dood tot leven brengen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Balsem in Gilead   24 november 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)