13 september

Dag 276

Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve. Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.
Laat de kinderen tot Jezus komen

“Als een persoon de Heilige Geest moet hebben om bekeerd te zijn en in de opname te gaan, wat zal dan de toestand zijn van kinderen die gestorven zijn voordat ze de leeftijd hebben bereikt dat ze zelf verantwoordelijk zijn? En wanneer zullen zij opstaan?”

Nu, mijn broeder, zuster, dat kan ik u niet vertellen. Er is geen Schriftplaats voor in de Bijbel die ik ergens kan vinden. Maar ik kan mijn gedachten erover uitdrukken. Nu, dit zal u versterken die in de genade van God gelooft. Kijk, de persoon wil weten (wat een erg goede vraag is. Zie?), wat er met de baby zal gebeuren, of hij de Heilige Geest moet hebben om in de opname te gaan. Zoals ik heb gezegd is dat juist. Dat is overeenkomstig de Bijbel. Dat is de leer van de Schrift. Niet om naar de hemel te gaan, omdat de met de Heilige Geest gevulde mensen de eerste opstanding zijn, de uitverkorenen, en de rest van de doden niet leefden gedurende duizend jaar. Na het millennium komt de tweede opstanding en het grote witte troon gericht. Zie? Dat is precies de orde van de Bijbel.

Maar deze persoon wil weten hoe het zit met deze kleine kinderen. Met andere woorden, hadden zij de Heilige Geest voordat zij geboren waren? Ontvingen zij het? Nu, dat kan ik u niet vertellen.

Maar nu, laten we dit zeggen. We weten dat baby’s die sterven, ongeacht hun ouders, gered zijn. Nu, ik ben het daarover oneens met de profetenschool. Zij zeiden dat wanneer het stierf met een ouder die zondig was, de baby dan naar de hel zou gaan, zou wegrotten; er zou niets meer voor zijn. Wel, Johannes zei toen Jezus kwam: “Zie, het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.” En als dat kind een menselijk wezen was, dat onder de oordelen van God zou moeten komen, en Jezus stierf om de zonden weg te nemen, dan zijn alle zonden weggedaan voor God, toen Jezus stierf voor dat doel. Uw zonden werden vergeven. Mijn zonden werden vergeven. En de enige manier waarop u vergeven kunt zijn, is Zijn vergeving te aanvaarden. Nu, de baby kan zijn vergeving niet aanvaarden, dus heeft hij niets gedaan. Hij heeft helemaal niets gedaan. Daarom is hij absoluut vrij om naar de hemel te gaan.

Maar u zult zeggen: “Zullen ze in de opname gaan?” Nu, dit is mijn eigen woord; dit is nu mijn gedachte. Ik kan het niet met de Bijbel bewijzen. Maar kijk. Als God voor de grondlegging der wereld ieder menselijk wezen kende dat ooit op aarde zou zijn; gelooft u dat? Hij kende iedere mug, iedere vlo, iedere vlieg; Hij kende elk ding dat ooit op de aarde zou zijn. Als Hij dat dus wist...

Kijk. Laten we als voorbeeld Mozes nemen. Toen Mozes werd geboren, was hij een profeet. God zei tegen Jeremia: “Voordat u zelfs was gevormd in de schoot van uw moeder, zelfs voordat u ooit in de schoot van uw moeder was gevormd, kende Ik u, en heiligde Ik u, en stelde u aan als een profeet voor de volkeren.” Johannes de Doper; 712 jaar voordat hij geboren was, zag Jesaja hem in een visioen en zei: “Hij is de stem van één die roept in de woestijn.”

De voorbestemming, of de voorkennis van God weet alles over de kleine kinderen (Zie?), wat ze zouden gaan doen. En Hij wist dat ze zouden sterven. Dat wist Hij. Niets kan gebeuren zonder dat God erover weet.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Vragen en antwoorden over de Heilige Geest   19 december 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)