6 juli

Dag 207

De Farizeën hoorden, dat de schare dit van Hem murmelde; en de Farizeën en de overpriesters zonden dienaren, opdat zij Hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd ben Ik bij u, en Ik ga heen tot Dengene, Die Mij gezonden heeft. Gij zult Mij zoeken, en gij zult Mij niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal Deze heengaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Zal Hij tot de verstrooide Grieken gaan, en de Grieken leren? Wat is dit voor een rede, die Hij gezegd heeft: Gij zult Mij zoeken, en zult Mij niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen?
Jezus predikt in de tempel tot de schare

Ik geloof stellig dat we aan de vooravond staan van een van de machtigste dingen die de aarde ooit trof sinds de dagen van Jezus. Maar nu, het zal zo nederig zijn. Zie? Kijk, wat de mens geweldig noemt, noemt God een gruwel. Maar wat de mens dwaas noemt, noemt God geweldig. Zie? Nu let daarop; het zal zo nederig zijn dat u het zult missen als u niet het teken hebt om het te onderzoeken. Ziet u? Zie?

Wie had er ooit aan gedacht dat de bergen sprongen als rammetjes en de bladeren in hun handen klapten toen er een profeet uit de woestijn aankwam, zoals het zevenhonderdtwaalf jaar tevoren door Jesaja gesproken was, twaalfhonderd of zevenhonderdtwaalf jaar daarvoor; met baardharen over zijn hele gezicht en met een stuk schapenvacht om, niet eens een preekstoel om van te prediken, verbannen uit alle kerken, staande op de oever van de Jordaan, die “Bekeert u!” riep. En de mensen een stelletje adders, slangen, noemde. Maar dat is wat God zei, dat wanneer Hij zou komen, de bergen zouden springen als rammetjes. Zie? De zachtmoedigen zagen het en waren verblijd.

Hoe konden ze begrijpen dat Hij die grote Messias was, van Wie vanaf het eerste begin van het Boek, in Genesis, geprofeteerd was dat Hij zou komen: een Verlosser? Alle offers en alle profeten en al het andere verwezen naar Hem. En toen, toen Hij kwam, werd er verondersteld dat Hij buitenechtelijk geboren was, men veronderstelde dat Zijn vader zelfs niet met Zijn moeder getrouwd was. Zie? En de vrouw bleek in verwachting te zijn van het Kind nog voordat ze getrouwd waren. En geboren in een kleine, wel, er staat ‘stal’ in de Bijbel. Maar in die tijd was een stal een grot in de rotswand. Ik heb eens zo’n plaats gezien terwijl ik aan het jagen was in Arizona. Er was daar achterin een stal onder een richel van rotsblokken. En zo werd Jezus geboren: achterin die kleine rotsstal in een kribbe met hooi en stro, in een koeienstal, zie, waar vee in stond.

Hij werd grootgebracht als Timmermansknecht en hoe kon dat de machtige Jehova zijn? Maar het was zo, kijk, het was zo. Een heel vreemd soort Iemand, maar oh, toen Hij nog maar een Jongen was, verbaasde Hij de priesters door Zijn kennis van het Woord. Waarom? Hij was het Woord, zie, Hij was het Woord. Hij schreef nooit een boek. Hij schreef nooit een woord. Het enige woord dat Hij ooit geschreven heeft, vermoed ik, wiste Hij uit in het zand toen een vrouw betrapt was op overspel. Hij schreef nooit een woord. Waarom? Hij was het Woord. Zie? Hij was het Woord. Hij hoefde het niet te schrijven; Zijn leven leefde het uit. Hij was het Woord. “Indien Ik de werken Mijns Vaders niet doe, geloof Mij dan niet.” Zie? “Als Ik niet precies doe wat het Woord zei dat Ik zou doen, dan ben Ik het Woord niet.” Dat is wat Hij bedoelde. Hij is het Woord.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)