7 juli

Dag 208

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Jezus staat onder een wijnrank te spreken tot zijn dicipelen die in de schaduw zitten

Ik vertel u, er is geen andere bron die ik ken dan die Bron. Zij reinigde mij toen ik vuil was. Zij houdt mij rein omdat ik er vlakbij wil leven, dit frisse water wil drinken dat mijn ziel met vreugde vult. Ik kan nog zo neerslachtig zijn en voelen dat ik nauwelijks nog een stap verder kan gaan, dat ik nergens anders meer heen kan, maar dan kan ik neerknielen en mijn vinger leggen op een belofte en zeggen: “Here God, Gij zijt mijn Kracht, Gij zijt mijn Voldoening; Gij zijt mijn Al in Al.” En ik kan beginnen te voelen dat er iets opborrelt daar diep binnenin mij; ik kom eruit vandaan.

Daar ik de vijftig gepasseerd ben - als ik dan ‘s morgens wakker word - u weet hoe het is, je kunt nauwelijks die ene voet uit dat bed krijgen. My, je kunt het nauwelijks klaarspelen, en dan klopt er iemand op de deur of Billy vertelt me dat er ergens een noodgeval is en ik moet erheen, en ik denk: “Hoe kan ik gaan?” Ik probeer een voet buiten het bed te krijgen; ik denk: “Gij zijt de Bron gevuld met mijn kracht!” Amen. “Mijn kracht en mijn hulp komen van de Here. Gij zijt mijn artesische Bron. Gij zijt mijn Jeugd.” “Zij die wachten op de Here zullen hun kracht vernieuwen; ze zullen opstijgen met vleugels als van een adelaar. Als ze lopen zullen ze niet moede worden; ze zullen wandelen en niet mat worden.” “Here God, het is mijn plicht om te gaan. Ik word geroepen naar mijn post van plicht”, en weldra, weet u, begint er iets op te borrelen binnenin mij.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)