8 juli

Dag 209

Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus. En anderen zeiden: Zal dan de Christus uit Galiléa komen? Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de schare, om Zijnentwil. En sommigen van hen wilden Hem grijpen; maar niemand sloeg de handen aan Hem.
Jezus loopt tussen de schare

Als u in de tegenwoordigheid van God bent gebracht en ziet dat God een belofte deed en dat God verplicht is die belofte te houden, en wanneer Hij die belofte doet uitkomen, dan zijn de mensen bang om de verantwoordelijkheid voor de Boodschap van het uur onder ogen te zien. Dat vinden we overal.

Hoe zit het met u Lutheranen? Hoeveel Lutheranen waren bang? Hoeveel mensen waren bang de waarheid van Luther onder ogen te zien toen hij naar voren kwam met rechtvaardiging? Kijk wat het u kostte, misschien wel uw eigen leven om eruit te komen en Jezus Christus te belijden en een Lutheraan te worden.

Kijk naar u Methodisten, hoe u gewoonlijk ‘heilige rollers’ werd genoemd; ik veronderstel dat u dat wist. En ze kwamen onder de Geest en ze schokten heen en weer. En ze zeiden dat ze ‘de stuipen’ hadden. Nee, dat waren niet de Pinkstermensen, dat waren de Methodisten vele jaren geleden. En zij schokten en zij schudden, en zij vielen onder de kracht van God. En ze wierpen water in hun gezicht en ze waaierden met waaiers, dachten dat zij bewusteloos waren. En nu, u werd beschouwd als een groep ‘heilige rollers’. Maar uw moeders en vaders moesten het aannemen - de waarheid en de feiten onder ogen zien - of haar afwijzen.

Wat met u Pinkstermensen die het herstel van de gaven ontvingen? Toen de doop met de Heilige Geest kwam met spreken in tongen en de gaven van de Geest die terugkwamen in de gemeente, wel, toen wilden de Methodisten u eruit gooien en dat deden ze ook. Maar u moest het onder ogen zien. Het is iets wat u moest doen.

Wat dan toen de kwestie oprees over de doop in de Naam van Jezus Christus en u zag dat het de waarheid was? U moet het onder ogen zien of er iets aan doen. U hebt een verantwoordelijkheid en dat heeft iedereen. En u moet deze dingen onder ogen zien. In orde.

En wanneer u dan nu in deze dag ziet dat het Woord van God deze beloften van dingen gedaan heeft die wij nu zien gebeuren, dan hebben wij de verantwoordelijkheid gekregen om het onder ogen te zien, of om ervan weg te gaan. U kunt eenvoudig niet neutraal blijven; u moet er iets mee doen. Er moet een of andere beweging gemaakt worden. U kunt niet door die deur van de samenkomst binnenkomen en er uitgaan als dezelfde persoon die binnenkwam. U bent verder weg of dichter bij God iedere keer dat u binnenkomt of er uitgaat.

O, wat gemakkelijk is het voor mensen om zich te onttrekken aan deze dingen. En ik wil dat we hieraan denken, wanneer we beginnen met officiële diensten morgenavond, ik wil dat u er acht op slaat wanneer we met iets worden geconfronteerd: als er een vraag over is dan moet er ook een antwoord zijn.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)