27 november

Dag 351

En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyréne, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden. En Jezus, Zich tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.
Simon moet Jezus helpen met het dragen van het kruis

Hij spreekt van de tijd dat vrouwen geen kinderen meer wilden. Ze willen een hond of een kat of iets dergelijks, maar ze willen geen kinderen meer. Waarom? Ze is een oude Moeder de Gans als ze een kind heeft. Zie? Dat zijn de opmerkingen van Hollywood. Die wil niet dat zijn vrouw een oude Moeder de Gans is. Dus zal hij een bepaalde operatie bij zich laten doen, of zij, de een of de ander, zodat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Zij willen helemaal geen kinderen.

Jezus sprak daarvan en wat zei Hij? “In die tijd zullen zij beginnen te roepen tot de rotsen en de bergen om op hen te vallen.”

Zij zal geboorteregeling toepassen zodat ze naar feestjes kan gaan. Zij kan niet worden gehinderd door een baby die ze de borst moet geven. Het zal haar misvormen. Wanneer ze zwanger is, zal het haar misvormen. Ze zou er dan niet meer uitzien zoals vroeger. En haar man is onnozel genoeg om haar zo haar gang te laten gaan. Zij wil hem geen kind geven. Jezus sprak daarvan. En Hij zei dat wanneer zij dit zouden doen in die tijd: “Zij dan zouden gaan schreeuwen tot de rotsen om op hen te vallen.” Het is het komen van de Here. Ze betalen grote geldsommen voor katten en honden om die te bemoederen. Dat is juist. Zij moet iets bemoederen, omdat het een door God gegeven natuur in haar is.

Ik jaag op groot wild en wanneer een oude berin in de herfst van het jaar bevrucht is door de mannelijke beer, worden er jongen bij haar geboren. Het zijn tamelijk flinke welpen, ze wegen misschien een honderd pond of meer. Ze zal ze wegjagen en ze zelf laten overwinteren, omdat zij weer een paar welpen zal voortbrengen. Zij worden geboren in februari. De beer weet daar niets over. Zij worden geboren in een kleine zak. Hoe God hen deze kleine zakken zelf laat openen (het ziet er uit als kleine cellofaanzakjes). En zij vinden hun weg daar in het rond, terwijl hun moeder vast in slaap is. Ze heeft niets gegeten sinds oktober en nu is het februari. De welpen komen naar haar toe en drinken bij haar tot midden mei. Wanneer ze dan haar jongen ziet, zijn het behoorlijk flinke welpen die misschien ieder tien tot vijftien pond wegen. Ze dronken bij haar. Hoe ze haar melk krijgt, dat weet God alleen. Ze leeft zelf en produceert melk voor haar welpen. Als haar bevruchting echter niet doorgaat en ze helemaal geen welpen heeft, zal ze de welpen van het vorig jaar opsporen en hen de hele zomer lang bemoederen, omdat het een van God gegeven instinct is. Zij moet iets bemoederen.

En indien een vrouw geen baby wil hebben van haar man, zal zij een hond of een kat of zoiets nemen. Zij moet iets bemoederen. Het is haar natuur. Maar een kind baren voor haar man en het opvoeden tot het dienen van God, dat valt volkomen buiten haar gedragslijn. Als ze dat zou doen, zou ze helemaal in ongenade vallen bij haar gezelschap van zonde liefhebbende vrouwen, van dit soort dat leeft in 1965.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)