28 november

Dag 352

Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.
De kruisiging op Golgotha

Terwijl ik lees of spreek, onthoud slechts dat de alomtegenwoordige God hier altijd aanwezig is. En zoals de broeder sprak van die persoon met epilepsie, de laatste keer dat we hier waren; God kan kanker genezen, verlamming, wat het ook is. Hij heeft het reeds gedaan. Als Hij u er maar toe kan krijgen dat te geloven. Zie? U wordt vanavond niet gered; u bent gered; u werd negentienhonderd jaar geleden gered. En nu aanvaardt u misschien vanavond die redding, maar er is reeds voor betaald; aan de schuld is voldaan. En de duivel heeft u in het pandjeshuis geplaatst, maar Jezus kwam en verloste u en opende de deuren, en het enige wat u hebt te doen is naar buiten lopen en uw vrijheid claimen. Dat is alles. U hebt een bewijsstuk van God dat de schuld is betaald. Jezus zei in Zijn laatste woorden: “Het is volbracht.” Iedere verlossende zegening was volkomen volbracht. Toen Hij zonde werd voor ons, Gods grote wraak op zonde, toen werd de schuld vereffend.

Satan heeft geen kracht meer, behalve wanneer hij ermee kan bluffen. Als hij u ermee kan afbluffen, in orde, dan moet u het houden. Maar wettelijk heeft hij helemaal geen kracht; iedere kracht die hij had werd op Golgotha van hem afgenomen. Daar is het waar de prijs werd betaald. Hij is niets anders dan een bluffer. Als u naar zijn gebluf wilt luisteren, wel, in orde. Maar u hoeft dat niet; u bent vanavond vrij. Hij heeft u vrijgemaakt.

En als nu iets in het Woord u kan doen beseffen dat u door Zijn genade vrij bent, of als iets in het Woord u begrip geeft, of een handeling van God, dat u erin begrepen bent - het sluit ons allemaal in - aanvaard het dan op deze basis en dan bent u ook vrij. U hoeft zich niet anders te voelen; u hoeft helemaal niets te voelen. Jezus zei nimmer: “Hebt u het gevoeld?” Hij zei: “Geloofde u het?” Het is geloof. Geloof is een arm, een machtige arm die het tweesnijdend scherpe zwaard van God vasthoudt. En dat tweesnijdende scherpe zwaard zal iedere belofte vrij hakken, als die arm van geloof in staat is dat zwaard te hanteren. Sommige mensen hebben een probleem met erg zwakke spieren en ze kunnen misschien net een schrammetje afslaan, genoeg om bij een kerk te horen. Anderen kunnen in rechtvaardiging komen. Sommigen kunnen de hele weg afleggen naar de doop met de Heilige Geest. Een grote sterke arm, die deze Bijbel vasthoudt, kan iedere belofte vrij hakken. Dus wees sterk in de Here.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)