7 januari

Dag 26

En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa, en het gehele land rondom de Jordaan; En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
Johannes de doper predikt staand op een rots op de oever van de Jordaan

Johannes’ discipelen werden niet gedoopt in de Naam van Jezus Christus; zij werden gedoopt tot bekering. Laten we naar het negentiende hoofdstuk van Handelingen gaan voor een ogenblik en dit even lezen, zodat u zult zien, mijn vrienden, dat de Schrift zichzelf niet tegenspreekt. Kijk hier: (Handelingen 19:1-3)

“O,” zeiden ze, “we zijn gedoopt.” Zei: “Hoe?” En ze zeiden: “In de doop van Johannes.” Hij zei: “Johannes doopte slechts tot bekering en zei dat u moest geloven in Hem Die zou komen, dat is, in de Here Jezus Christus.” En toen zij dit hoorden, werden ze gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen; en zij spraken in tongen en profeteerden.

Luister. Wat als u gedoopt zou zijn door Johannes de Doper, dezelfde man die Jezus Christus doopte? Een heilige man, van wie Jezus aldus sprak: “Er werd nooit een man uit een vrouw geboren zo groot als Johannes de Doper.” Hij is de voornaamste van al de profeten. Hij leidde Jezus naar het water en doopte Hem daar in de Jordaan. Broeder, als ik door hem gedoopt zou zijn, dan zou ik me aardig goed daarover gevoeld hebben.. Is dat juist?

Maar Paulus draait zich om en zegt: “Dat zal nu niet werken.” Hij zei: “U moet opnieuw gedoopt worden.”

“O, wij zijn toch al ondergedompeld, Paulus. Wij werden door Johannes ondergedompeld precies daarbuiten in de rivier de Jordaan.”

Hij zei: “Dat zal nu niet werken. U moet overgedoopt worden.”

“Hoe?”

Zei: “Johannes doopte tot bekering. Dit is voor de verzoening van zonden en er is geen enkele andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven dan de Naam van Jezus Christus.” En zij moesten overgedoopt worden in de Naam van Jezus Christus.

En op geen enkele plaats in de Bijbel, of in heel de geschiedenis tot de eerste zeshonderd jaar na de dood van de laatste apostel, doopten zij ooit op enige andere wijze dan in de Naam van Jezus Christus.

En ga het aan een Katholieke priester vragen, wie je maar wilt; vraag hun wie dat veranderd heeft en kijk wat ze u vertellen. Neem de catechismus en lees wat er staat: “Zeker, sommige Protestanten zullen gered worden omdat zij buigen voor onze doop.” Zij hebben het veranderd. Zij zeggen dat ze de macht en de autoriteit hebben om het te doen en u gelooft het. Dat zeggen zij; dat beweren zij; daar buigt de Protestantse kerk voor. Maar Schriftuurlijk zit er absoluut nog geen grammetje Schrift in. Zij moesten opnieuw worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)