11 mei

Dag 151

En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid en die krachten? Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles? En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis. En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof.

Nu, ginds in dat oude land in Duitsland en op andere plaatsen rondom de wereld, o my, wel, op de eerste avond van de samenkomst kun je overal rond de dertig- tot vijftig-, honderd- en tweehonderd duizend mensen verwachten tijdens één samenkomst. Duizenden worden er in één keer genezen. Zodra zij iets zien gebeuren, maakt dat het vast; ze zijn er klaar voor. Maar in Amerika hebben we teveel lering; we hebben teveel verschillende leringen.

Zoals onlangs toen hier een grote conferentie aan de gang was. Ik weet niet of er veel van u vanaf weten of niet, maar sommige kerkmensen die al de samenkomsten hadden bijgewoond van de genezingsdiensten enzovoort, zij werden geïnterviewd en hun werd hun mening gevraagd waarom ze gekomen waren en een van hen zei: “Hoe denkt u over meneer Allen?”

“De grootste radicaal die ik ooit heb gezien”, zei de groep.

Zei: “Hoe denkt u over Oral Roberts?”

Zei: “Massa psychologie.”

Zei: “Hoe over William Branham?”

Zei: “Een gelikte waarzegger.”

Dat was de waarheid. Hoe kunt u verwachten daar in de buurt veel te kunnen doen? Kijk, Jezus Zelf kon niet werken in een dergelijk gehoor. U moet het geloven; dat is alles. En toen Hij naar Zijn eigen land ging, waren er vele machtige werken die Hij niet kon doen vanwege hun ongeloof.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geloof in actie   3 oktober 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)