10 mei

Dag 150

Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien! Maar de Farizeën zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

O, ik houd van Zijn onbevreesde manier. U niet? Er was nooit een tijd dat Hij ook maar een beetje geschokt was, Hij wist dat Hij volmaakt in de wil van God wandelde. Toen de storm tekeer ging, de kleine oude boot op het punt stond te zinken, kwam Hij net zo koel als Hij maar kon aanlopen, zette Zijn voet op de reling van de boot en zei: “Stil”, tegen de Vader, “Stil.” Keek uit over de oceaan en zei: “Wees stil”, liep terug en ging liggen. De golven waren meteen kalm. Dat was Hem: nimmer bevreesd; nimmer opgewonden; nimmer ruziënd.

Ze zeiden: “O, we weten Wie Hij is, Beëlzebub. We weten dat Hij dit doet door de prins der duivelen.”

Hij zei: “Indien Satan Satan uitwerpt, dan is zijn koninkrijk verdeeld. En wanneer Ik door de vinger Gods duivelen uitwerp, door wie werpen uw kinderen ze dan uit? Weest u de rechter.” Net zo koel als Hij maar kon zijn. Wel, geloof was gewoon een onderbewustzijn voor Hem. Hij wandelde eenvoudig door omdat Hij wist dat Hij volmaakt de wil van God deed.

Toen Hij de zieken genas, wat zei de Bijbel dat de reden was waarom Hij de zieken genas? “Hij genas de zieken opdat vervuld zou worden.” Waarom? Ziet u? Waarom? Het is gemakkelijk om alles wat God zegt te geloven.

Als God zegt: “Het zal morgen zo warm zijn dat iedereen kan gaan zwemmen”, dan zou het niet moeilijk voor mij zijn een zwembroek klaar te leggen. Als Hij zei: “Het zal morgen de hele dag gaan regenen”, is het gemakkelijk voor mij om een paraplu mee te nemen. Is dat zo? Als God zegt: “Het zal volgend jaar een goed seizoen worden en al het gewas zal overal gaan groeien”, ik zou gewoon alles planten met goed geloof. Zie? Is dat waar? Als God zegt dat Hij ons een geweldige samenkomst gaat geven vanavond, dan zou ik zelfs zonder een tekst in mijn gedachten komen. Hij gaat het hoe dan ook doen. Is dat waar? God zei het. Dat maakt het vast.

Als u lijdende bent, op het punt staat te sterven en God zegt: “Ik ben de Here Die u geneest.” Dat brengt u helemaal niet aan het wankelen; u gaat gewoon door. God heeft het gezegd. Zie? Dat is hetzelfde als dat onbewuste geloof. Begrijpt u? Ga gewoon door het te geloven. God heeft het gezegd, dus dat maakt het vast.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Goddelijke genezing   19 december 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)