9 mei

Dag 149

En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat het niemand wete. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land.

Ik heb in mijn bediening het voorrecht gehad om bij het graf te staan van vele grote grondleggers van religie, beroemde oprichters zoals Mohammed en vele van de andere bekende godsdiensten in de wereld. Maar ieder van hen heeft een aangewezen plaats waar hun stichter stierf en begraven is en daar tot op de huidige dag ligt. En tot nu toe heb ik in het natuurlijke nog niet het voorrecht gehad om bij dat open graf te staan waar Christus werd ingelegd, en het graf Hem niet kon vasthouden. Want Hij was Degene Die zei: “Ik leg Mijn leven af; niemand ontneemt het Mij. Ik leg het neer en Ik neem het weer op.”

En het is de enige godsdienst ter wereld die bewezen kan worden correct te zijn, de christelijke godsdienst. Onze Here stierf niet alleen voor Zijn volk, maar Hij verrees weer voor hun rechtvaardiging. En Hij is opgevaren naar omhoog en zit vanavond op de troon van God en Zijn Geest leeft in Zijn gemeente, bij Zijn volk, en doet precies dezelfde dingen die Hij deed toen Hij hier op aarde was; Zijn bediening voortzettend.

En aan het einde van deze morgen, toen de Heilige Geest zo heerlijk neerkwam en ons baadde in Zijn heerlijke schoonheid, werd ik zo geïnspireerd om deze woorden te spreken en te zeggen dat: “Op een heerlijke dag al de gaven die in de gemeente zijn eenvoudig aan de kant zullen worden gezet, als het ware op de schoorsteenmantel. En de Heilige Geest Zelf zal de gemeente onder zo’n controle van Goddelijke liefde nemen, dat de zieken zullen worden genezen, de blinden zullen zien, de lammen zullen lopen, zonder dat er handen op hen worden gelegd. Het zal eenvoudig één grote eenheid zijn.”

En terwijl we deze morgen hier stonden, in het tijdperk en de tijd waarin wij zijn, en we zagen die man lopen, of hoe hij hier naar boven werd gedragen met zijn hoofd gebogen tussen zijn knieën, en met een ziekte in de ruggengraat die hem zo neerboog en omlaag trok. En terwijl hij daar zat, begon het in die rug heen en weer te schudden. Om dan die man terug te zien gaan en gaan zitten, nadat hij door de gebedsrij gekomen was, en te weten dat hij de uitspraak had gedaan, zoals hij zei, dat hij gedurende vele jaren een slecht gehoor had gehad in zijn oren, en om dan te zien dat de Here Jezus deze oren zo perfect opende dat hij het zachtste gefluister kon horen. Ging terug naar zijn plaats en hield zijn handen over zijn oren en huilde; een zakenman, een man die honderden mijlen had gereden om hier te komen.

Daarna waren er de getuigenissen van deze kinderen die hier op het podium kwamen; de mensen die in een ernstige toestand waren geweest, allerlei soorten ziekten, vanuit het hele land; ze gaven hun getuigenis van hun toestand en hoe zij stervende waren aan kanker en verschillende dingen. En hier zijn zij normaal, genezen. Dat is slechts één van de bewijzen van Zijn doorgaande Messiasschap. Het is een bewijs dat christendom de Waarheid is. Er is geen andere religie de Waarheid dan christendom. En het komt door Christus dat het de Waarheid is. En de godsdienst van Christus stierf niet met Christus; het mag met Hem gestorven zijn, maar het stond ook weer met Hem op. En Hij bewijst vanavond nog steeds Zijn grote Messiasschap.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)