26 januari

Dag 45

De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek. En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.
Jezus en de vrouw bij de put van Jakob in Samaria

En zodra dat licht dat zaad trof, kwam het tot leven, op die manier. Kijk naar die theologen die er omheen stonden terwijl zij Hem de gedachten die in hun harten waren zagen onderscheiden. Ze hadden daarvoor al heel wat vleselijke nabootsingen gezien en ze zeiden: “Deze man is Beëlzebub, een waarzegger.” Dat waren theologen.

Jezus zei: “U bent van uw vader de duivel en zijn werken doet u.”

Maar toen een kleine prostituée daarginds in Samaria naar de bron toe liep en Jezus tegen haar zei: “Ga uw man halen”, zei zij: “Ik heb er geen.”

Zei: “U hebt de waarheid verteld. U hebt er vijf gehad en degene met wie u leeft is niet van u.”

Ze zei: “Meneer, ik bemerk dat U een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt Hij deze dingen zal doen.”

Hij zei: “Ik ben het, Die met u spreek.”

Wat was het? Dat licht trof dat kleine voorbestemde zaad en snel kwam het tot leven. Hoe verschillend van deze theologen, geheel geïndoctrineerd.

Ze rende de stad in en zei: “Kom, zie een Man Die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dat niet precies het Messiaanse teken waar we naar uitzien?”

En de doctors in de godgeleerdheid stonden erbij en zeiden: “Die knaap is Beëlzebub.” Kijk, ze konden het niet verklaren. Ze hadden geen manier om het te verklaren. Maar ze moesten een verklaring afleggen aan hun samenkomst, hun een bepaald radicaal idee van henzelf geven.

Hetzelfde doet zich weer voor, en mensen willen het niet geloven; de mensen willen het niet geloven; kerken willen het niet geloven. Geen wonder. Je kunt daar niet over teleurgesteld zijn, want de Bijbel zei dat ze het niet zouden geloven. Maar u bent het, de individuen, u die bent voorbestemd tot leven. Kijk rond op de velden en zie in welk uur we leven. Kom tot leven. Laat het leven dat in Christus was in u komen, de gezindheid.

U zei: “O, ik denk. Ik denk dit.” U behoort geen gedachten te laten opkomen. Laat de gedachten die in Christus waren in u zijn, en dat is het Woord. Dat is juist. Denk de gedachten die Hij dacht.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)