25 januari

Dag 44

Zo verliet Hij Judéa, en ging wederom heen naar Galiléa. En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land, hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.
Jezus en de vrouw bij de bron in Samaria

Jezus moest naar Samaria gaan. En terwijl Hij neerzat bij de bron en Zijn discipelen had weggestuurd, stel ik me voor dat er ook een mooie vrouw naar de bron toekwam. En ze was een Samaritaanse en ze was op weg om water te putten. Ze liep door. En Jezus sprak tot haar en zei: “Breng Me iets te drinken.” Hoeveel weten dat? En wat deed Hij toen? Hij begon een gesprek met haar, om deze conversatie te beginnen. En Hij zei: “Breng Me iets te drinken.”

Ze zei: “De put is diep en U hebt niets om mee te putten. Het is niet de gewoonte voor u Joden om Samaritanen iets dergelijks te vragen. We hebben geen omgang met elkaar.”

Hij zei: “Maar als u wist Wie tegen u sprak dan zou u Mij om water vragen, en Ik zou u water geven dat u niet komt putten.” Wat was Hij aan het doen? Hij maakte contact met haar geest. Hij zag de vrouw daar slechts staan, daarom sprak Hij met haar.

En ze zei: “De put is diep en U hebt niets om mee te putten”, en zo verder. Tenslotte begonnen ze te spreken over het aanbidden op de berg of in Jeruzalem.

En Jezus vertelde haar, nadat Hij had ontdekt waar haar moeite lag; Hij zei: “Ga uw man halen en kom hier.”

Ze zei: “Ik heb geen man.”

Hij zei: “Dat is waar; u had er vijf en degene die u nu hebt is uw man niet.” Hoeveel weten dat dat de Schrift is? Nu, let op wat die Samaritaanse zei.

Ik ga nu twee Schriftplaatsen met elkaar verbinden. Wat zei Nathanaël zodra Jezus Nathanaël vertelde waar hij was, en dat hij een eerlijk man was? Wat zei hij? “Rabbi, Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël.” Hoeveel weten dat Johannes dat zegt in het eerste hoofdstuk? In orde. Dat is wat die Jood dacht toen hij dat teken zag worden gedaan: dat Jezus hem zag voordat hij naar de samenkomst kwam.

En toen dan deze Samaritaanse vrouw bij Jezus kwam, sprak Jezus tot haar, sprak een beetje met haar en vertelde waar haar moeite lag en ze zei: “Meneer, ik begrijp dat Gij een (wat?) profeet zijt. Wij weten, wij Samaritanen, wij weten dat wanneer de Messias komt (Gelooft u dat Jezus de Messias was?), wanneer de Messias komt, Hij deze dingen zal doen. Hij zal ons alles vertellen.” Maar ze kon niet begrijpen Wie Hij was.

Hij zei: “Ik ben het, Die met u spreek.” En vanwege dat verliet zij haar waterkruik en zei: “Kom, zie een Man Die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias?”

Als dat het teken van de Messias in die dag was, dan is het het teken van de Messias vandaag. Hoeveel zouden dat geloven? Nu, hier is het.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wij zouden Jezus willen zien   16 mei 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)