24 januari

Dag 43

Maar als Herodes, de viervorst, van hem bestraft werd, om Herodias’ wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken, die Herodes deed, Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.

Toen die Izebel op het toneel verscheen, was er een man die er tegen opstond. God bracht een man en wij weten zelfs niet waar hij vandaan kwam. Hij had vroeger geen bediening gehad; hij was nooit priester geweest of zoiets. Hij verscheen op het toneel: een oude ruige bosbewoner, Elia genaamd, en hij legde de bijl aan de wortel van de boom, en men haatte hem. Niet alleen dat, maar zijn hele samenkomst haatte hem. Op een keer dacht hij dat hij alleen stond. [God] zei: “Nee, Ik heb er nog zevenduizend die met u rechtvaardig zijn.” Dat was die uitverkoren groep. Zo’n groep is er altijd. Zei: “Vrees niet Elia, Ik weet dat je denkt dat je uitgerangeerd bent, omdat de denominaties je daarboven op de heuvel gejaagd hebben, maar Ik heb er nog zevenduizend die hetzelfde geloven als wat jij predikt. Ik heb ze.”

Toen nam Rome het na zijn tijd over en dat werd opnieuw een tijd van een vrouwenwereld. Al de modes van de vrouwen. Hoe zij verschenen met hun hoeden en dergelijke, en God deed een ander opstaan met dezelfde geest op zich, de geest van Elia. Is dat juist?

Hij zei: “De bijl ligt aan de wortel van de boom.”

Er was daar een kleine feeks die haar man had verlaten en zijn broer Herodes had getrouwd; Herodias. En ze was een beschilderde clown op die dag en danste. Ze onderwees haar dochter hoe te dansen, ja, de dochter bij haar stiefvader, zijn broer. Dat was de dochter van de vrouw. En zij leerde haar dansen en zij werd een echte stripteasedanseres, zoals haar moeder. En zij dacht dat zij vier of vijf keer zou kunnen trouwen en alles doen wat zij maar wilde. En hier kwam Herodes. Bedenk nu, ze waren allen Joden. Zij waren kerkmensen.

Hier kwam Herodes aan en zijn kerk, om deze profeet te horen waarvan de mensen geloofden dat hij een profeet was. Hij wandelde regelrecht op hen af, vlak voor hen beiden en zei: “Het is u niet geoorloofd om haar te hebben.” En wat maakte dat haar boos!

Nu, een of andere gewone man zou hebben gezegd: “Hoe maakt u het, Herodias? Wij zijn zo blij u in onze samenkomst te hebben vandaag”, maar niet Johannes!

Jezus zei: “Wie bent u gaan zien, toen gij uitging om Johannes te zien? Ging u heen om iemand te zien die zo mooi gekleed gaat als een priester?” Nee, dat soort kust de baby’s en begraaft de doden. Hij zei: “Wat zijt gij gaan zien? Een riet door elke wind bewogen?”

(Ze zeiden: “Kom hierheen, Johannes. Wij zullen je meer betalen als je bij ons predikt, en wij zijn de grootste organisatie.” Niet Johannes. Nee, hij ging dat nooit bekijken.) Zei: “Wat zijt gij dan gaan zien, toen gij heenging om Johannes te horen en te zien? Een profeet?” Hij zei: “En Ik zeg u, méér dan een profeet. Indien gij het kunt ontvangen, dit is degene van wie de profeet sprak dat hij zou komen: ‘Ik zal Mijn boodschapper voor Mijn aangezicht uitzenden, en hij zal de weg des Heren bereiden.’”

Hij was een boodschapper van het verbond. Hij zei: “Er is uit een vrouw geen mens geboren die zo groot is als hij.” Dat is het soort man die God deed opstaan voor die dag, Elia, een man uit het woud. Johannes evenzo. Ziet u? De geest van Elia was op Johannes. En Hij zegt dat wanneer het weer een vrouwenwereld wordt, die geest weer zal opstaan; vóór de komst van de Here, wanneer de aarde zal worden verbrand en de rechtvaardigen zullen treden op de as der goddelozen, als as onder hun voeten. Hij beloofde het opnieuw in deze dagen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)