28 december

Dag 16

En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Komt u vanavond maar. Kom en ga even zitten als u sceptisch bent. Ga zitten, pak een stoel. Let een paar minuten op. Verwacht u dat Hij vanavond op het toneel verschijnt? Ik wel. Zie? Ik verwacht het. Hij zal het doen als u het verwacht.

En zodra [Simeon] de Baby vond, strekte hij zich uit naar de armen van de moeder en nam de Baby en drukte Hem tegen zijn eigen hart aan en zei: “Here, laat nu Uw dienstknecht gaan in vrede, overeenkomstig Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw verlossing gezien.” Oh, my! Geleid door de Heilige Geest!

Nu, bewaar deze woorden in uw hart en let er vanavond op om Gods verlossing te zien. Houd dat in uw gedachten; laat de Heilige Geest u vanavond leiden om Gods verlossing te zien. Hij beloofde dat Hij dat zou doen in de laatste dagen. Kijk of Hij dat doet! Zie? Verwacht het vandaag, heb grote verwachtingen zoals hij had.

En er was nog iemand in die dagen die verwachtte. (Ik zal haar erbij nemen terwijl wij sluiten.) Haar naam was Anna. Ze was een profetes. Ze was in de tempel; blind. Maar ze kon voorbij de muren van die tempel kijken.

Ik hoop dat iedere afzonderlijke organisatie vandaag voorbij de muren van uw organisatie kan kijken. Het is in orde, uw organisatie, maar kijk voorbij de muren ervan. Zie?

Terwijl blinde Anna daar zat, keek zij ook uit naar de vertroosting van Israël, maar ze was blind. De Heilige Geest moet tegen haar hebben gezegd: “Sta op, Anna!” Ze stond op. Hier komt zij aan, haar weg zoekend, geleid door de Heilige Geest, tussen de mensen door. Hoe deed ze dit? Ze was er op aan het wachten en de Heilige Geest leidde haar. Die oude blinde vrouw werd tussen de mensen door geleid, kwam eraan. (Hier was Simeon met tranen die langs zijn sneeuwwitte baard liepen. “Here, laat Uw dienstknecht gaan in vrede.”)

Ik vraag me af wat de spotlachende groep toen dacht. Zie? Wat stelde dit bijzondere gedoe voor? “Wel,” zeiden ze, “daar is oude Anna; ze is blind. En daar is Simeon; hij is oud en een beetje dement.” Maar zij stonden op de goede plaats. Ongeacht de conditie waarin zij waren, zij stonden op de goede plaats. Daar is waar ik wil staan. God, laat mij op de goede plaats staan!

En hier komt zij aan, haar weg er doorheen zoekend. Nu, als de Heilige Geest die oude blinde vrouw daar tussen al die mensen door kon leiden om bij Hem te komen, hoeveel te meer kan Hij u vanavond door deze straten heen leiden? Om tot de plaats te komen waar wij geloven dat Hij de zieken zal genezen, Hij de verlorenen zal redden.

En hier komt zij aan. En zodra zij daar aankwam (zij vond ook de plek), hief zij haar handen omhoog en zegende God en sprak over Hem, en sprak over de doorn die in Maria’s hart zou komen, enzovoort, en profeteerde. Kijk, ze was een profetes en de Geest van God was op haar. En God leidde die oude blinde vrouw door de menigten heen totdat zij op die plek aankwam, omdat zij verwachtte dat Hij zou komen. Ik verwacht Hem. Als u Hem zult verwachten, zal God onze verwachtingen beantwoorden.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)