27 december

Dag 15

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.) En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
Simeon dankt in de tempel nadat hij Jezus gezien heeft

Nu, kijk. Niemand had ooit Christus gezien. Er was over Hem gesproken vanaf het prille begin, vanaf de hof van Eden. En er waren vierduizend jaren voorbijgegaan en elke grote man had naar Hem uitgekeken wanneer Hij op aarde zou komen. Ik vermoed dat de Joodse bloedstroom de meest zuivere is die er vanavond op de aarde is; zij zagen uit naar de komst van de Messias. En ze zagen uit naar dat Kind dat geboren zou worden. Ze zagen ernaar uit.

En zodoende hadden ze er allemaal naar uitgezien. Maar Simeon had een openbaring van de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij Christus zou hebben gezien. Hij zou niet sterven voordat hij Christus had gezien. En hij vertelde aan iedereen dat dat zou gaan gebeuren. Was niet bang dat het niet zou gebeuren, hij wist dat als de Heilige Geest dat zei, het moest gebeuren.

Wanneer God u iets vertelt is het positief de waarheid. U kunt er niet bij vandaan gaan en het moet gebeuren.

Iemand zei: “Broeder Branham, bent u niet bang dat u een fout maakt wanneer iemand naar het podium komt, dat u hun de verkeerde ziekte zult vertellen?” Beslist niet.

Het gebeurde hier onlangs dat er ginds in het zuiden een man werd gearresteerd die een man had verteld dat hij ontrouw leefde aan zijn vrouw, enzovoort, en gearresteerd werd omdat het een verhaaltje was. Wel zeker, als het een verhaaltje is, kan er van alles gebeuren. Dan doe je het uit jezelf. Maar wanneer je onder de Goddelijke belofte staat van God, dan is er geen vrees in God. Dat is juist. Het moet zo zijn. Het is volmaakt. Het heeft nooit gefaald en het zal nimmer falen omdat God niet kan liegen. U kunt slechts God geloven wanneer Hij spreekt en het u vertelt, dan handelt u op wat Hij u zegt te doen.

Nu, deze priester schaamde zich niet om de mensen te vertellen dat hij geloofde dat Christus geboren zou worden en dat hij dat zou zien voordat hij stierf.

Merk nu op. Wanneer God u een belofte doet dan zal Hij het uitvoeren. U hoeft niet bang te zijn dat Hij Zijn Woord niet zal houden, want God zal Zijn Woord houden. Dat is waar. U moet Hem alleen vertrouwen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)