23 juni

Dag 194

Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.
Die het het koninkrijk der hemelen in wil gaan moet worden gelijk een kind

Enige tijd geleden was ik in New Albany waar ik met een zondaar stond te praten en hem tot Christus leidde; een grote, oude man met grove knuisten, in de garage. Een man was een vriend van mij, zijn schoonzoon had zijn garagebedrijf ernaast. Ik stond daar te prediken tijdens de lunchpauze, ik at een sandwich en sprak met hem over God. Overdag probeerde ik ergens een plaats te vinden waar ik in lunchtijd naartoe kon gaan om zo te proberen een ziel voor Christus te winnen. Hij zei: “Meneer Branham”, zei hij. Ik was nog maar een jonge prediker. Hij zei: “Meneer Branham, mijn moeder had dat soort godsdienst, die hartgevoelde godsdienst.” En de tranen liepen over zijn wangen.

Ik zei: “Hoe lang geleden is ze heengegaan?”

Zei: “Jaren geleden. Ze bad altijd voor me.”

Ik zei: “De God Die haar gebeden hoorde, probeert ze nu voor haar te beantwoorden.”

En deze man liep naar binnen, hij zei: “Hallo.” Hij was dronken. Hij zei: “Hé, Billy, luister.” Zei: “Je kunt net zo vaak naar mijn garage komen als je wilt, maar breng niet dat oude heilige roller geloof van jou daar naartoe.”

Ik draaide mij om, keek hem aan en zei: “Waar Christus niet welkom is, zal ik ook niet komen.” En toen draaide hij zich om en zei: “Ach, kom tot jezelf, knul.”

En toen hoorde ik in mijn hart een stem zeggen: “U oogst wat u zaait. Het zou beter voor u zijn dat een molensteen om uw hals werd gehangen en u verzwolgen was in de diepte der zee.” En precies diezelfde middag werd hij door zijn eigen schoonzoon met een afgeladen tweetons Chevrolet-vrachtauto overreden, en hij werd platgedrukt in de grond.

Kijk, u moet God respecteren. God vraagt respect.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)