24 juni

Dag 195

En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.
Wie volgt Christus, en om welke reden?

Toen Salomo de tempel bouwde, werden ze over de hele wereld uitgehakt. Maar toen ze bij elkaar kwamen was er geen gegons of gezaag, noch het geluid van een hamer. Ieder blok, het maakte niet uit of deze ene was uitgehakt als Eenheid, en deze als Tweeheid, en deze als Drieheid, en deze als Vijfheid, of wat het ook was. Maar toen ze bij elkaar kwamen, pasten ze precies bij elkaar. Dat is juist. En er was helemaal geen geruzie; er was geen gebrom; daar was geen enkele onenigheid; ze gingen gewoon samen en maakten de tempel van God. Dat is juist.

En ik geloof dat God overal wederomgeboren kinderen van God uithakt en ze bij elkaar gaat brengen. Misschien leef ik niet om dat te zien, maar ik hoop van wel.

Onthoud het, er zitten hier jonge mensen. Op een dag zullen deze denominationele barrières en ideeën die fanatici hier hebben gekregen en verspreid, die de mensen hebben verdeeld, worden weggenomen; en God zal Zijn gemeente samenbrengen en haar mee naar huis nemen. Net zo zeker als er maar iets in de wereld bestaat. Ze zullen komen; dat is profetie. Onthoud dat. Ik sprak dat in de Naam van de Here. Nu, u kunt dat in het boek aantekenen. Nu, dat was waar.

Ik wist niet dat ik dat zou gaan zeggen. Nu, dat is waar. Dat is hoe God Zijn gemeente bij elkaar zal brengen. Daar kunt u op vertrouwen.

En zolang u argumenteert en met elkaar ruziet, bent u op de kleuterschool. God zal u daar net zo lang laten tot u genoeg hebt geleerd om eruit te komen. Dat is alles. Amen. Wel, prijs de Here. In orde. Dat is juist. Ga eruit. Heb geloof. Stap uit op het Woord van God.

De discipelen kwamen en zeiden: “We zagen iemand duivelen uitwerpen en we verboden het hem.” Daar begint uw denominatie opnieuw.

Zei: “Verbied hem niet.” Amen. Wees één met hem; dat is alles. Sluit je aan. Als zij zich niet willen aansluiten, verbied hem niet; ga door. Dat is de manier om het te doen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De werken die Ik doe getuigen van Mij   13 april 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)