25 juni

Dag 196

Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt! Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Iedere prediker weet wat de maandagochtend betekent na een zware dag op zondag. Vergelijk dat; u vrouwen van predikers weet hoe uw man is op maandagmorgen nadat hij twee of drie keer hard gepredikt heeft op zondag. Hij is zo uitgeput.

Wat denkt u van arme kleine oude Elia? Daar was hij, niemand om hem te vertroosten, en hij stopte bij deze jeneverbesstruik. En hij knielde neer en keek op naar God en zei: “Here, ik ben zo vermoeid en zo bedroefd. Waarom neemt U niet gewoon mijn leven en laat mij heengaan. Mijn voorouders zijn allen heengegaan, dus laat mij gaan.”

Mannen die handelen met het bovennatuurlijke, die in de tegenwoordigheid van God verblijven, wanneer je dan ziet dat Gods programma wordt verworpen - en je predikt dat, en je doet je uiterste best, en doet alles wat God je vertelde te doen, en ze lopen er nog steeds bij vandaan - dan breekt je hart. God Almachtig heeft hier deze laatste week in de Angelus Tempel genoeg gedaan om Los Angeles in vuur te zetten. Geen wonder dat Hij zei: “Het zal voor Sodom en Gomorra dragelijker zijn in de dag van het oordeel.”

En daar lag de arme kleine kerel, mager, met zijn grijze haar over zijn schouders hangend. God zei: “Mijn dienstknecht heeft wat rust nodig.” Gods genade voor Zijn dienstknecht; Hij legde hem eenvoudig neer op een hoopje onkruid en hij viel in slaap.

Ik stel me voor dat er tienduizend engelen op hem letten terwijl hij sliep. Er is één zekerheid die de gelovige heeft, dat hoewel de wereld hem heeft afgewezen, God toch van hem houdt. De wereld mag u een heilige roller noemen; ze mogen u fanatiek noemen; maar als u trouw bent aan God dan is er één ding zeker: God houdt van u en Zijn engelen zijn vergaderd rondom wie Hem vrezen.

Ik stel me voor dat er op iedere tak, helemaal rondom de plaats, zwermen engelen waren. En God kwam naar beneden en Hij zei: “Mijn arme kleine vermoeide dienstknecht. Hij is zo nerveus en verscheurd, hij weet niet meer wat te doen. Ik wil de engel die hier staat met de zachtste handen eruit pikken. Laat hem niet schrikken; loop erheen en strijk heel zachtjes over zijn voorhoofd. En Ik wil de beste kok onder jullie en ga daar naar boven en haal al de vitamines die je kunt vinden en doe die in dit maïsmeel. De wereld wees hem af, maar Ik zal hem goed behandelen.” Halleluja. (Dat betekent: “Prijs onze God.” Schrik daar niet van.) “Ga het beste halen dat we hebben; bak een maïskoek voor hem en zet wat water voor hem neer.” En deze engel met zachte handen liep erheen en streek de kleine dienstknecht van God over zijn voorhoofd.

Onthoud, als u uw best hebt gedaan, heeft God deze engelen nog steeds voor u klaar staan. Hij heeft u lief, net zoals Hij Elia liefhad.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wat hoort gij?   12 april 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)