26 juni

Dag 197

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.
Jezus als goede herder met een lam in de arm en een staf in zijn hand

Wat mij betreft, als ik een keus moest maken, dan zou ik willen zijn zoals Hij was. Hij kwam om een Herder te zijn en Hij was een Herder. Een herder is iemand die achter zijn schapen aangaat.

Er is een beroemd schilderij, maar ik geloof niet dat we het hier ergens aan de muur hebben hangen. Maar ik heb in mijn kamer gezeten en ernaar gekeken. Ik kan alleen op dit ogenblik niet de naam van de kunstenaar noemen. Maar als hij dat zwarte schaapje verliest en hij de negenennegentig achterlaat en ernaar gaat zoeken, wat doet hij dan? Hij zoekt de wildernis af. Hij snijdt zich aan dorens. Hij trotseert gevaren. Zwerft door het donker totdat hij tenslotte, heel diep langs een berghelling, terwijl hij hangend aan een struikje zijn eigen leven riskeert, zich uitstrekt en de kleine knaap uit zijn gevallen conditie bevrijdt. Dan ontfermt hij zich erover. En een andere kunstenaar schilderde een schilderij waar hij het thuisbracht.

Nu zou je denken dat de herder gewoon zijn arm onder het schaap zou steken en het zo zou gaan dragen. Maar hebt u gelet hoe de Geest vat kreeg op het penseel van de kunstenaar. Hij hield het niet onder zijn arm, maar hij legde het over zijn schouder.

Nu wil ik dat u let op de zorg van de Herder. Nu, toen Jezus duivelen uitwierp, zei Hij dat Hij dat deed door de vinger Gods. Als nu een duivel u lastig valt, dan is het enige wat nodig is van God... hij is zo onbetekenend dat Hij slechts een vinger nodig heeft om hem uit te werpen. Waar bevindt zich het sterkste deel van een man? Bij zijn schouders. Merk op dat bij een man zijn schouders altijd het breedste zijn. Waar kan hij zijn zwaarste last dragen? Op zijn schouders. Waar vertrouwt hij het meest op? Als de last op zijn schouders rust.

Daarom neemt Hij het schaap, legt het over Zijn schouders en loopt er voorzichtig mee terug. Al Gods krachten worden ingeschakeld om die kleine verloren knaap terug te brengen. Maar een duivel stelt zo weinig voor, die werpt Hij gewoon met Zijn vinger uit. Hij is een Herder.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)