24 juli

Dag 225

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.
Martha vraagt Jezus of Hij Maria wil aansporen om te helpen met de werkzaamheden

Ik las enige tijd geleden een verhaal. Ik denk dat het een verzonnen verhaal was. En bijna alle predikers, vermoed ik, hebben doctor Ingrahams boek gelezen van “De Prins uit het huis van David”. Het is een geweldig boek. Ik geloof dat het niet meer gedrukt wordt. Ik zou het graag in boekvorm willen hebben zodat ik het onder de mensen kon brengen. En daarin stond, ik las daar een stukje over deze Lazarus, en over Jezus en Maria en Martha, dat zijn de zusters van Lazarus. En ik las daarin dat Jezus, ik geloof bij Martha en Maria woonde. Ze waren beiden lieflijke Hebreeuwse meisjes. En Lazarus leerde of studeerde om een schrijver te worden in de tempel, om afschriften van de wet te maken voor de priesters.

En Jezus had een goed contact, speciaal met Lazarus. Dan lezen we in het boek waar Hij naar hun huis kwam en Martha een beetje laks was in het luisteren naar Zijn woorden, want ze moest het eten klaarmaken en de tafel dekken, maar Maria zat aan Zijn voeten. En Jezus zei dat Maria het betere deel had gekozen.

En dan werd ons verteld dat Lazarus degene was die Jezus naar Johannes bracht, in het verhaal van doctor Ingrahams boek, in De Prins uit het huis van David. Hoe dan ook, dat is misschien niet waar geweest, ik weet het niet, maar slechts als de achtergrond ervan; maar er wordt verondersteld dat Hij bij hen woonde.

Nu hebben we deze week geleerd dat Jezus in Johannes 5:19 zei: “De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen: dat doet de Zoon desgelijks. De Vader werkt en de Zoon werkt tot hiertoe.” Kijk, wat Hij de Vader ziet doen.

Om dit dus het echte verhaal te maken: de Vader, God, moet met Zijn Zoon Jezus hebben gesproken en hebben gezegd: “Je vriend Lazarus zal gaan sterven maar het zal ten goede keren, dus verlaat Jij het huis. Ga weg, want ze zullen Jou gaan vragen voor hem te bidden of om hem gezond te maken en Ik wil niet dat Je dat doet.” Als u op het verhaal let, terwijl we verdergaan, zult u zien dat het precies uitloopt op de waarheid daarvan. Dus liep Jezus zonder enige waarschuwing of zoiets bij het huis vandaan en ging ergens anders heen, keerde die avond niet terug. En Hij ging naar een andere stad. En zodra Jezus het huis verliet, kwam er moeite opzetten.

En wanneer Jezus uw huis verlaat, is moeite onderweg. Onthoud dus dat wanneer Hij uw huis verlaat, moeite onderweg is. Wanneer u sociale gemeenschappen en allerlei dingen volmaakt ziet werken in uw kerk, zoals een geweldig grote zestien cilinder Rickenbacker, en u laat Jezus eruit, als Jezus bij uw kerk weggaat, dan is er moeite onderweg. Ja zeker, als Jezus een denominatie verlaat, waar ze Hem aan de kant zetten en zeggen: “Welnu, we geloven eigenlijk niet dat deze dingen echt waar kunnen zijn”, en u adopteert iets anders, dan is moeite onderweg. Onthoud dat goed.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   2 april 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)