14 juni

Dag 185

En Hij kwam te Bethsáïda; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en legde de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. Daarna legde Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar. En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek.
Een blinde wordt genezen

Nu, vrienden, er bestaat slechts één manier in de wereld dat u gezond kunt worden en dat is alleen door geloof in God. Nu, het doet er niet toe hoeveel God mij zal toestaan door mijn eigen geloof de geest van u af te nemen, tenzij u verdergaat en God gelooft en God dient en God vertrouwt, zal het rechtstreeks weer op u terugkomen. Zei Jezus niet: “Ga en zondig niet meer, anders zal er iets ergers op u komen”? Kom nooit in een gebedsrij tenzij u van plan bent God de rest van uw dagen te dienen. Dat is juist. Altijd. Leef nimmer een leven vol zonde, want dan zal het slechter met u gaan, heel wat slechter. God heeft beloofd dat u slechter af zult zijn dan hoe u in het begin was. En speciaal deze namiddag, u die in deze rij van wonderen zult komen, waag het niet te komen tenzij u God belooft - met uw hele hart en het meent - dat u Hem de rest van uw dagen zult dienen.

Nu, Jezus vertelde Satan daar: “Er staat geschreven dat u de Here niet zult verzoeken.” Of zoals sommige schrijvers het anders plaatsen: een show geven van Gods kracht.

Nu onthoud, er waren in de Bijbel veel mensen die langs Jezus kwamen waarvoor Hij totaal geen medelijden toonde. Als Hij dat wel had, liet Hij het niet merken. Het was waar Hij geleid werd om te stoppen. Is dat juist?

Bijvoorbeeld de man bij het badwater met de vijf portalen. Het was zo dat er menigten zwakke mensen lagen en hier komt Jezus er tussendoor lopen. En daar lag een man die daar reeds vele jaren had gelegen. Hij richtte slechts die man op en vertelde hem zijn bed op te nemen en naar huis te gaan, en zei verder helemaal niets tegen de rest van de menigte. Is dat zo?

Eén man, Hij nam hem bij de hand en leidde hem uit de menigte tot buiten de stad en bad voor hem. Natuurlijk, hij begon mensen te zien als bomen. Misschien stond Hij daar een uur of twee voor hem te bidden, zover ik weet. Maar hoe dan ook, toen Hij klaar was met bidden, kwam zijn gezicht terug. Kijk, waar Hij ook werd geleid.

Kijk naar de man bij de poort de Schone die Petrus genas, en Johannes, terwijl ze door de poort liepen. Jezus liep maand na maand door die poort terwijl Hij in Jeruzalem was. Wel, waarom genas Hij deze man niet? Hij had daar al veertig jaar gelegen, of hij was daar naar de poort gedragen om aalmoezen te bedelen, naar ik aanneem. Daar had hij gedurende vele jaren van geleefd.

Nu, merk op. God geneest alleen, niet om Zijn kracht te tonen, noch wegens de verdiensten van uw Christen zijn. Hij geneest u niet omdat u een Christen bent. Maar wanneer Hij u geneest, wil Hij dat u vanaf die tijd een Christen bent. Maar Hij geneest u niet omdat u zo gezond zult worden: “Ik zal daar heengaan; ik zal genezen worden omdat ik een Christen ben.” Nee, God geneest u op uw geloof, uw geloof. Als u een zondaar bent en niets over God weet en niet eerder een Christen bent geweest, als u Hem belooft dat u een Christen zult worden, en wilt komen, en u hebt genoeg geloof om het te laten gebeuren, dan zal het gebeuren, precies dan.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Kinderen in de wildernis   23 november 1947

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)