23 april

Dag 133

Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud.
Een zaaier die zaad uitwerpt in goede aarde, maar ook tussen doorns, rotsen en voor vogels

Nu, het Evangelie dat overal wordt geloofd is het Woord van God, en dat is enerzijds waar. Maar het Woord van God is niet het Evangelie alleen. Het Woord van God is het zaad dat het Evangelie voortbrengt. Jezus zei dat een zaaier uitging en zaden zaaide. En sommige vielen op steenachtige plaatsen, en sommige vielen langs de kant van de weg en de vogels van de hemel namen het weg. Sommige ervan vielen op aarde met doornen en distels; sommige kwamen goed terecht en brachten honderdvoudig op.

Nu, het zaad, u mensen hier die boeren bent, ieder zaad zal opkomen als het in de juiste soort grond wordt gedaan. En iedere Goddelijke belofte van God in de Bijbel zal opkomen als het terecht komt in het juiste soort hart. Het zal de belofte voortbrengen. Als u redding nodig hebt, geloof dat Hij u redt en aanvaard Zijn offerdood, en u zult ontvangen waarom u hebt gevraagd. Als u zwaarmoedig en neergedrukt bent en het gevoel hebt dat iedereen tegen u is: “Komt tot Mij, gij allen die belast en beladen zijt, en Ik zal u rust geven.” Dat is een zaad. Aanvaard het. En als u ziek bent: “Hij werd verwond om onze overtredingen, door Zijn striemen zijn wij genezen.” Aanvaard het. Het is een zaad: het zal voortbrengen.

Als u een zaad zaait, graaft u het niet iedere morgen op om te zien of er wat gebeurt. Als u dat doet zal uw zaad nooit opkomen. U moet het planten, het aan de aarde toevertrouwen en het met rust laten. Het is aan de natuur, God, om het water te geven en erop toe te zien dat het opkomt. Is dat waar?

Dus dat is de manier hoe u het met Gods Woord doet. Aanvaard het in een goed hart, reeds bemest, en al de slingerplanten en de rotsachtige plaatsen en de steenachtige twijfels opgeruimd, en in een goede rijke bodem van geloof, en geloof het, draag het op aan God en wandel weg, getuigend dat u hebt ontvangen wat God u heeft beloofd. En Hij is de Hogepriester van onze belijdenis, om elk ding in orde te maken, waarvan u hebt beleden dat Hij heeft gedaan.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De enige ware levende gemeente   27 juli 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)