17 mei

Dag 157

En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Waardoor we van het pad zijn afgedwaald is onze theologie. O my. “Weet je, doctor Zo-en-zo, dat is zo’n klassieke man. O, weet je, hij spreekt in twee of drie verschillende talen. Hij doet al dit, dat, en nog wat. Weet je wat? Hij was eens de herder van de grote zus-en-zo kerk.” Nu, dat is nog eens wat. “O, je zou eens moeten horen hoe hij ‘Amen’ zegt. Het is echt prachtig.”

Ik las onlangs een stuk in de krant, ongeveer zo lang, waarin stond dat een zekere bisschop van een zekere kerk het fijnste gebed bad voor de bepaalde denominatie dat ooit gebeden was. Dat was tot wie hij bad, de denominatie, niet tot Christus. Dat is juist. Er was bijna een halve bladzijde voor nodig om zijn gebed uit te schrijven. Hij bad het tot de denominatie, een fijn gebed. O my.

En dat komt ook Pinksteren binnen. “O, ja, we krijgen zulke fijne plaatsen, doen zulke fijne dingen, en zien er zo fijn uit.” Zeker, we krijgen het precies als de overigen. Tijd om uzelf te schudden. Kom er uit vandaan. Dat is waar.

Hoe zit het met het bloed? Wees niet zoals Kaïns offer. Houd het bloed over u; het kan me niet schelen hoe lelijk en ruw, en gebroken spraak, en hoe al het andere is; houd het bloed. Dat is wat we nodig hebben. Blijf onder het bloed.

We zien dit klassieke. Ja, God gaf hem een kans. Hij zei: “Nu, als je weldoet, dan zal het in orde zijn; dan word je aangenomen. Maar als je niet weldoet, dan ligt de zonde aan de deur. Nu, je zag dat Ik dit plan hier heb aanvaard. En dat van jou heb Ik niet aanvaard. Maar nu, als je weldoet, dan zal Hij hierheen komen en hier gemeenschap hebben. ‘Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven.’ En als je ziet dat Ik die leer heb aanvaard, Mijn Bijbel - Ik heb Mijn Woord gehouden, Ik heb het onder de mensen bevestigd - nu, als je weldoet, voeg je dan bij hen. Laten we gemeenschap hebben met elkaar.”

Maar wat deed Kaïn? Precies hetzelfde als wat ze vandaag doen. Hij zocht een uitweg om uit de orde te kunnen gaan. Dat is juist. Broeder, maak u niet bezorgd, op een dag, als u een echte ware Christen bent, zal men u naar het leven staan. Maak u daar niet bezorgd over. En precies nu wordt u gehaat onder alle mensen voor de zaak van Zijn Naam; veracht en verworpen.

En [God] zei: “Nu, als je weldoet...” Maar hij deed niet wel. Maar hij sloeg zijn broeder dood.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Vader, het uur is gekomen   2 oktober 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)