16 mei

Dag 156

En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.
Paulus voor koning Agrippa

Ik sprak vandaag op een begrafenisdienst en maakte het behoorlijk scherp; iemand vroeg me, zei: “Ik denk dat de meeste mensen zondaars waren, Christus niet hadden aangenomen.” Ik dacht dat ik het misschien een beetje te streng had gemaakt.

En toen ik op weg was naar de auto van de begrafenisondernemer, stak hij z’n hand uit en klopte me op de schouder en zei: “Prediker, ik wil u een reactie geven.”

Ik dacht: “O, o.”

Hij zei: “Dat is de manier hoe ik denk dat er gepredikt zou moeten worden.” Hij zei: “Ik houd niet van halfzachte godsdienst.”

Ik dacht: “Jongen, er is hoop voor je.” Dat is waar. Dat is waar, als je het echt plaatst waar het hoort. Dat is absoluut waar.

Dan deze kinderen van Israël, deze Sadrach, Mesach en Abéd-Nego. Gods getuigen. God is nimmer, in welke tijd ook, zonder getuige geweest op aarde. Hij had altijd ten minste één man waarop Hij Zijn hand kon leggen en zeggen: “Dit is Mijn getuige.” Het kwam eens tot één man; en Job was Zijn enige getuige, en Abraham in het land; maar God had een getuige. Ergens zal er iemand gaan getuigen voor God.

Nu, binnenkort willen we gaan uitvinden wat een getuige werkelijk is in deze tijd. Goed. Let op deze mannen, toen ze daarheen gingen; zij weigerden om het vlees van de koning te eten, zijn wijn te drinken, en zij weigerden om voor zijn beeld te buigen. Zij waren onvervalste ware getuigen van God.

Vervolgens gaat er wel eens een straf samen met een getuigenis. Soms als u getuigt voor God, moet u een beetje lijden.

Herinnert u zich dat uw moeder u vertelde dat u niet thuis kon blijven wonen zolang u de Bijbel las en zo doorging? Of sommige buren zeiden, of de kinderen zeiden op school dat u een fanaticus was, of zoiets, omdat u een trouw getuige was? Herinnert u zich op het werk, hoe al de mannen u uitlachten omdat u een echt getuige was? Zie? Hoe u op straat werd bespot als u een getuigenis gaf? Maar dat is een echt teken van een echte, trouwe getuige. God wil getuigen. Nu, sommige mensen zeggen: “Ik getuig in de kerk.” Dat is goed.

Maar broeder, laat uw licht schijnen op donkere plaatsen waar het echt nodig is, ginds in de heggen en steggen, in de bars, ginds op straat. Overal waar u bent, laat uw licht schijnen als een getuige. Amen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Getuigen   5 april 1953

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)