13 augustus

Dag 245

En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.
Elisa staat te ploegen als Elia hem roept

Er kan niets verkeerd gaan. Tenslotte is het niet onze Bijbel; het is de Zijne. Het is niet onze wijsheid; het is de Zijne. Het enige wat we hebben te doen is ons geloof en vertrouwen daarin stellen en stilzitten om de glorie van God te zien. Zien hoe het op zijn plaats komt en hoe elk wiel erin draait. Het mag van de ene naar de andere kant verstrooid worden, maar het beweegt precies naar zijn juiste plaats als God het Woord spreekt. Hij wist het einde vanaf het begin. Hij wist wie Hij zou kiezen. Hij wist dat Eliza Elia’s plaats zou innemen voordat de wereld zelfs was gevormd. Alles moet precies juist uitwerken.

En wij zijn bezorgd over onze geliefden, enzovoort: “Zullen ze ooit binnenkomen?” Als hun namen zijn geschreven in het levensboek van het Lam, voor de grondlegging der wereld, zullen zij precies daar ingaan. Dat is het enige waardoor het kan gebeuren. Wij getuigen en laten het licht schijnen; God doet datgene wat het tot hen brengt.

Nu merk op bij Elia. Nadat hij zijn mantel over [Eliza] heen wierp en keek of hij hem paste; met andere woorden, Elia de profeet, die de mantel van God om zijn schouders had, kwam en legde hem op Eliza, de boer, om te zien of deze hem zou passen. En het duurde ongeveer tien jaar van veranderen tot die mantel hem paste. Weet u, God plaatst ons gewoonlijk in de werkplaats en werkt ons bij. Nu, Hij veranderde Zijn mantel niet zodat deze Eliza paste; Hij veranderde Eliza totdat de mantel hem paste. En dat doet Hij vandaag ook. Hij verandert ons zodat de mantel ons past, niet de mantel om die passend te maken voor ons. Soms willen wij de mantel passend maken voor onszelf, maar dat kunnen we niet. U moet zelf veranderd worden, zodat de mantel past. Het is Gods mantel en Hij heeft hem perfect gemaakt. En Hij moet ons in die sfeer brengen om de mantel ons te laten passen.

Want we kunnen van onszelf niet perfect zijn; wij weten dat we dat niet kunnen. Er is geen manier voor ons om dat te zijn, en toch zei Hij dat we het moesten zijn. Maar wat deed Hij? Hij maakte een verzoening voor ons, de Here Jezus Christus en Zijn gerechtigheid. Daar komt de perfectie vandaan, als we onze eigen heiligheid ontkennen, want wij hebben er geen; en onze eigen gedachten, die daar niet behoorden te zijn; maar we rusten plechtig op het voleindigde werk van de Here Jezus. God zond Hem naar de aarde en het is in Hem dat wij rusten.

Bemerk dat hij al deze jaren, zover wij weten, die ene doop had van het kleed dat op hem kwam. Maar God had door de jaren heen zijn karakter gevormd tot zo’n plaats dat hij na zijn roeping in de mantel zou passen om een dienstknecht van de Here te zijn. En toen Elia langskwam en de mantel over hem heen wierp, gingen zij al reizende de richting van Gilgal uit en naar vele andere plaatsen, en gingen onderweg naar de profetenschool, verder trekkend. En tenslotte probeerde Elia Eliza te laten terugkeren. Hebt u dat opgemerkt? Probeerde hem te laten omkeren, zei zoiets als: “Misschien is de weg een beetje te steil voor je, zoon. Misschien is het een beetje te smal voor je om op te wandelen.” U weet, waar Elia was, was oprechtheid. En waar Gods ware dienstknecht het Evangelie predikt, is het het onvervalste, zuivere Evangelie wanneer het gepredikt wordt.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)