14 augustus

Dag 246

Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeën, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.
Oproer nadat jezus een blinde genezen heeft die van zijn geboorte af blind was

Deze oude knaap die daar stond kon zien en zei: “Nu, dit is een wonderlijke zaak.” Kijk, die Farizeeërs stonden op het punt de mensen neergeslagen te krijgen door hen bang te maken. Zie? Maar hij had al Jezus’ zijde gekozen. Zie? Hij zei dus: “Dit is een wonderlijke zaak.” (Laat mij het uitleggen met wat woorden die hij gezegd kan hebben.) “Nu, u mannen hier hebt al honderden jaren de religieuze zaken beheerst en u spreekt van een komende Messias en iets dat zal gebeuren in de schaduwen der tijd wanneer de Bevrijder komt om ons te bezoeken. En u vertelt ons wat Hij allemaal zal doen wanneer Hij komt. En u hier, de geestelijke leiders, de hogepriesters en priesters van deze gemeenschap, staat hier samen voor deze mensen en probeert Zijn Naam zwart te maken, probeert iets kwaads over Hem te zeggen; en de Man kwam en opende mijn blinde ogen. Ik werd blind geboren. Hier zijn mijn vader en moeder die getuigden dat ik blind geboren werd en ik heb gewoon al deze jaren bij u gezeten, blind geboren. En dit is nog nooit gebeurd sedert de wereld begon. En hier komt een Man en verricht een wonder dat nog nooit is gedaan sedert de wereld begon, en u, de geestelijke leiders, weet er niets over?” Zei: “Ik zeg dat dit een wonderlijke zaak is.” Hij koos de zijde van Jezus. Zie?

Hem werd toegestaan dat hij blind was zodat de werken van God gemanifesteerd konden worden (Zie?), zodat hij aan de kant van de Here Jezus kwam. Hij koos Zijn zijde.

Nu, hij bezorgde hun een gevoelige slag. Weet u wat zij deden? Zij zeiden: “Nu, wij weten dat je in zonden geboren bent en dan ons leren?” En zij duwden hem de kerk uit; sloegen hem eruit; stootten hem eruit, wierpen hem eruit. Maar zodra hij uitgeworpen was, merkt u op, vond Jezus hem opnieuw! Amen, amen. Jezus vond hem opnieuw. Wees dus niet bezorgd als men u eruit gooit. Hij zal u opnieuw vinden. Zie? In orde.

En Hij zei tot hem: “Gelooft gij in de Zoon van God?”

Hij zei: “Here, Wie is Hij?” Hij wist het zelfs niet, maar het enige wat hij wist, was dat waar hij eens blind was, hij toen kon zien.

Ik weet dit ene ding, broeders. Zij mogen dit fanatisme noemen en wat zij ook maar willen; maar waar ik eens een zondaar was, ben ik nu in genade gekomen. Er is iets met mij gebeurd. Zie? Dit ene weet ik nu door Zijn Woord te vertrouwen, door Hem te geloven. Ik ben uit elke organisatie geschopt onder het aangezicht des hemels. Er is er geen één die mij nog wil ontvangen. U weet dat. Sommigen van hun goede mannen willen het accepteren, maar elke organisatie wijst mij af. Dat is juist. Maar Hij heeft mij gevonden. Hij zal mij hier of daar ergens vinden. Dat is juist. Hij komt langs op die manier. En het zal dus allemaal in orde zijn, omdat wij de zijde van Jezus willen kiezen. En de enige manier waarop u de zijde van Jezus kunt kiezen is de zijde te kiezen van wat Hij zei, Zijn Woord gelovend. Laten wij dus Zijn zijde kiezen. De blinde man gaf hun een echt getuigenis.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)