15 augustus

Dag 247

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.
Jezus als goede herder afgebeeld

Een jonge kerel kwam me niet lang geleden opzoeken. Hij was van Pinksteren. Hij was naar veel van deze samenkomsten geweest. En zijn vrouw is een trouwe Lutheraanse. Ze zei: “Wel, ik vermoed dat jullie er gisteravond allemaal naartoe zijn geweest en hebben gejuicht.” Zei: “Ik denk dat jullie allemaal in tongen hebben gesproken en dit gisteravond allemaal hebben gedaan.”

Hij stond op en zei: “God, ik werp die duivel uit haar. Ik werp die duivel uit haar.” Bijna een echtscheidingszaak.

Een fijne man, hij kwam naar me toe en hij zei: “Broeder Branham, we zullen gaan scheiden, vermoed ik.” Hij zei: “Ik kan die duivel maar niet uit haar krijgen.”

Ik zei: “Broeder, u pakt het op de verkeerde manier aan.” Ik zei: “Als ze zo begint, zeg dan: ‘In orde schat, wees gezegend, lieverd.’ En wees heel vriendelijk voor haar. Kijk gewoon hoeveel u voor haar kunt doen.”

Hij zei: “Broeder Branham, wel, hoe zal ik die duivel ooit uit haar krijgen?”

Ik zei: “Doet u zoals ik heb gezegd en blijf gewoon bidden in uw hart.” Zie? Ik zei: “God zal voor de rest ervan zorgdragen.”

Hij belde me ongeveer twee of drie weken erna op en zei: “Mijn huis is totaal veranderd.” Hij zei: “Mijn vrouw is een ander persoon.”

Ik zei: “Wat is het krachtigst? Schreeuwen en schoppen en stompen; of uw hart vullen met liefde?” God is liefde. God had de wereld zo lief.

Dat is juist.

Een man belde me op, zei: “Deze vrouw heeft tenminste drie duivels.” Hij zei: “Een ervan heet Jeff, en de andere zijn naam is Seth, en de andere werd niet genoemd.” En intelligente mensen zitten daar die die samenkomst ondersteunen bij de honderden en honderden en honderden. Hij zei: “Een ervan is groen, de andere is blauw en de andere is roze.”

O, ik schreeuwde: “God. O God, is het fout gegaan? Laat dat niet gebeuren, God. Deze mensen die zo hard worstelden, proberend om het Koninkrijk van God binnen te komen, en dan komen ze bij de honderden binnen om naar zulke vuilnis te luisteren.” Weet u waarom? Ze zijn nooit binnenin de voorhang geweest. Dat is één ding dat zeker is. Als ze daar ooit binnenkomen, zullen ze beter weten dan dat. “Mijn schapen kennen Mijn stem. Een vreemde zullen zij niet volgen.” Beslist.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Binnenste voorhang   1 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)