29 juli

Dag 230

En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen. Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.

Satan bood aan dit koninkrijk aan [Jezus] te verbeuren. Dat deed hij. Satan zei: “Ziet U deze koninkrijken van de wereld? Zij zijn van mij. Ik doe ermee wat ik wil. Ik zal ze aan U verbeuren.” Maar bedenk, dat hij het aan Hem probeerde te verbeuren zonder het kruis. Als Hij dat had gedaan waren we verloren geweest. Hij had de koninkrijken kunnen nemen, maar Hij moest terugkeren; Hij werd verzocht om het nu te doen. Dat is een moeilijke zaak. Hij werd verzocht om Zijn vrijheid te nemen om de Koning van deze aarde te zijn zonder het kruis. Maar als Hij dat had gedaan, zouden Zijn onderdanen zijn gestorven. Satan zou Hem graag dat voorstel hebben laten aannemen. Maar Hij zei: “Ga achter Mij, Satan.”

Hij deed het niet. Hij kwam en leed en nam de moeilijke, ruwe weg. Hij nam de weg van vervolging; Hij nam de weg van de dood. Zijn wij deze morgen gewillig om diezelfde weg te nemen die Hij nam? Zijn wij gewillig om te sterven? Zijn wij gewillig om onszelf op te geven voor God; de gehele wereld en de dingen te verzaken om Hem te dienen? Zie?

Nu, Hij weigerde het te doen, het te verbeuren, Satan bood het Hem aan, maar Hij deed het niet. Hoewel Jezus werd verzocht, overwon Hij voor ons. Hij verdroeg alle beproevingen voor mij en voor u. Kijk, Hij had het toen al direct kunnen nemen. Maar waarom nam Hij die andere weg? Opdat wij konden komen om bij Hem te zijn. En als Hij zo’n prijs betaalde, hoe nietig zouden wij zijn om het niet aan te nemen; want bedenk, er is hier toch niets.

Als u honderd jaar leeft, waar komt u dan terecht? Dement en uw verstand kwijt en helemaal gebrekkig en oud en beverig. Daar gaat u naartoe. En dat is het einde ervan. Kom nú. Overwin die zaak. Hoe doet u het? Door het Woord. Wat het Woord ook zegt, doe het. Wandel nederig; leef voor Jezus.

Hij verdroeg alles voor u en mij. Hij is ons Voorbeeld hoe wij onze boze generatie moeten overwinnen, zoals Hij Zijn boze generatie overwon.

Onthoud dat toen Hij naar de aarde kwam er net zoveel ongeloof, of zelfs meer was dan in enige andere tijd. Hij maakte Zich er helemaal niet druk om. Al noemden ze Hem een duivel in plaats van God, al noemden ze Hem ook van alles wat ze maar wisten, Hij maakte Zich er helemaal niet druk om. Hij had één doel: de Vader in acht nemen; het Woord bewaren. Het Woord is God.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)