27 februari

Dag 77

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
De barmhartige samaritaan verzorgt de gewonde reiziger.

Als ik nog één uur zou leven, zou ik menig persoon van zestien jaar oud overleven. Ik zou menig persoon van vijf jaar oud overleven. Leeftijd is niets. We zijn hier slechts geplaatst voor een doel, om iets te doen.

Welnu, velen van deze kleine moeders met hun lieve gezichten die hier zitten - sommigen van hen zestig of zeventig jaar oud - zouden kunnen zeggen: “Wel, wat heb ik gedaan, broeder Branham?” U hebt uw kinderen groot gebracht. U hebt gedaan wat van u werd verwacht om te doen.

Misschien zit hier een oude vader die zegt: “Wel, ik heb de velden geëgd; ik heb dit gedaan. Ik heb nooit gepredikt.” Maar u hebt eenvoudig gedaan wat God op uw pad bracht om te doen. Er is een plaats voor u.

Gister sprak ik tot een oude dokter, een van mijn bevriende dokters, medewerkers, ongeveer tachtig jaar oud, en zijn schoonzuster is hier vanavond in de samenkomst en ze was alleen maar een heel klein beetje bezorgd over hem. En ik ging hem opzoeken. En zodra ik tot hem begon te spreken knapte hij op, vertelde over een jachttocht die hij vele jaren geleden in Colorado ondernam, precies hetzelfde land waar ik in jaag. (Net zo helder en fris.) En ik zei: “Dokter, hoelang hebt u gepraktiseerd?”

Hij zei: “Vanaf toen u nog een zuigeling was. En dikwijls”, zei hij, “ging ik de mensen langs met mijn paard en wagen; ik hing mijn zadeltassen over mijn paard. Ik nam mijn kleine dokterstas en ging lopen.”

En ik zei: “Ja, langs de rivieroevers, om twee uur in de ochtend met een zaklantaarn om te proberen een huis te vinden waar een klein kind buikpijn had of een moeder in barensweeën was.”

“Dat klopt.”

En ik zei: “Weet u, dokter, ik geloof dat over deze scheidslijn hier, tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid, God een plaats heeft voor goede oude dokters die op die manier hebben gediend.” Grote tranen kwamen in zijn ogen en hij begon te huilen; hij hief zijn bevende handen omhoog en zei: “Broeder, ik hoop het.” Over in dat land oordeelt God de ziel van een man voor wat hij is.

Toen gaf ik hem dit bevredigende Schriftgedeelte. Vele keren ploegde hij ‘s nachts door deze donkere, modderige velden, trachtend iemand te helpen, kreeg er misschien nooit een stuiver voor, maar dat gaf niet. Ik zei: “Jezus zei in de Schrift: ‘Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.’” En dat is waar.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)