28 februari

Dag 78

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Een sterk licht schijnt naar binnen bij nacht terwijl iemand de Schrift bestudeert

Wat je ergens anders bent, is wat je hier weerkaatst. Wat u bent, wat uw hemelse of aardse lichaam is ginds daarboven, wat uw hemelse lichaam ergens anders is, is wat u hier weerkaatst. Wat u in het geestelijke land bent, is wat u hier bent. Als u nog een vulgaire gezindheid, enzovoort, in het geestelijke land hebt, dan bent u hier vulgair gezind. Als u nog steeds boosaardigheid hebt, nijd en twist, als u daarmee in het geestelijke land bent, kaatst het hier terug. Maar als uw gehele innerlijke wezen gereinigd en gezuiverd is, laat het zien dat u een lichaam hebt dat daarginds wacht, dat gereinigd en gezuiverd is, en het geeft een reactie terug in het vlees. Ziet u het niet? Kijk, daar is het. “Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er al een wachtende.” Zie?

Nu, in deze tijd, de eindtijd, kijk hoe deze vleselijke vergelijking, nabootsingen van het Christendom, allen zullen opgaan in één groot Babylon, precies zoals daar in het verleden gebeurde. En zij werden weggevoerd naar Babylon. Is dat juist? En de Bijbel zegt: “De engel des Heren riep en zei: ‘Kom uit van Babylon, Mijn volk.’” Verwarring, het is: “Ik ben Baptist. Ik ben Methodist. Ik ben Presbyteriaan”, dat alles is slechts verwarring. Er is totaal geen verlossing in.

Zeg nu niet dat ik zeg dat de Baptisten geen verlossing hebben, of de Methodisten. Daar spreek ik niet over. Ik spreek over de kerk en haar politieke macht, het is politiek. En over politiek gesproken, of u Methodist bent of Baptist of Presbyteriaan of Katholiek, dat heeft er niets mee te maken. God erkent het zelfs niet, en het is vandaag in Babylon. En God roept een gemeente uit hen allen, trekt de reinen van hart eruit, maakt ze tot Zijn gemeente. Wat prachtig.

En let op, ik zou hier iets kunnen beweren dat zou schokken, maar luister nu. Let op wat er plaatsvond in Babylon, toen er druk werd uitgeoefend op de ware aanbidders. Bedenk, slechts een handjevol: Sadrach, Mesach en Abednego en Daniël, van de ware aanbidders die in gevangenschap gingen. Toen God hen er toe riep om werkelijk kleur te bekennen wat zij waren, toen werden zij gedwongen om een afgod te aanbidden. Is dat juist? Afgoderij. Zij werden gedwongen een afgod te aanbidden en zij moesten buigen voor een afgod. En als zij het niet deden, werden zij vervolgd.

O, wat een beeld zou je kunnen schetsen uit Daniël en Openbaring, door die met elkaar te verbinden en met de Schrift aan te tonen dat de gemeente in hetzelfde type vervolging komt voordat zij er uitgeroepen wordt. Dat is de wijze waarop de heiden-gemeente er in gebracht werd, dat is de wijze waarop de heiden-gemeente er uitgenomen zal worden. Zoals zij er inkwam, zal zij er uitgaan.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)