1 januari

Dag 20

Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Hoe God in Zijn grote, wijze voorzienigheid, hoe Hij op de juiste tijd ieder radertje in elkaar liet passen. En dat geeft ons soms geloof. Als we denken: “Oh, alles gaat verkeerd en er is geen uitweg”, denk dat niet. God laat het precies werken overeenkomstig Zijn tijdprogramma.

En hoe in deze geweldige tijd voor het komen van de Here Jezus naar de aarde dit jonge stel, Jozef en Maria, die verloofd waren... dat er iets was gebeurd in het leven waardoor Jozef zag dat Maria moeder zou worden. En hij was over deze dingen aan het nadenken en de engel des Heren verscheen aan hem. Kijk, het bovennatuurlijke begon te werken. En hij zei: “Jozef, gij zoon van David, vrees niet uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar verwekt is is van de Heilige Geest.” En hoe Jozef dat begreep en meteen het huwelijk doorzette. En als er in die dagen een andere koning was geweest, misschien een goedhartige koning, dan had dit niet kunnen gebeuren. Maar het moest die moordenaar zijn, harteloos, de bloeddorstige Herodes moest op de troon zitten. Het moest eenvoudig op die manier gebeuren. De profeet had gezegd dat er een geroep zou zijn te Rama, Rachel die weende om haar kinderen en zich niet liet troosten omdat ze niet meer waren. En wat de profeet onder inspiratie had gezegd, moest gebeuren. En wanneer ieder voorschrift van Gods eeuwig Woord moet gebeuren overeenkomstig Zijn tijdschema, maak u niet bezorgd, Jezus zal hier precies op tijd zijn. En de gemeente zal precies op tijd gereed zijn. En het moet op die manier gebeuren.

En er zou nimmer een belastingplicht voor al de mensen zijn geweest in die dag. Ze moesten naar hun geboortesteden gaan voor de belasting. En nu kon Maria op ieder moment bevallen. Maar het leek erop dat zij die lange reis naar Bethlehem niet had kunnen maken. En bedenk dat ze geen ambulance had om in te stappen, noch een fijne wagen. Ze moest op de rug van een ezeltje zitten, hotsend over de harde paden, struikelend over de rotsen. Maar het was het bevel van de koning; geen uitzonderingen. Ze moesten gaan. Maar de gezegende gedachte is dit: ongeacht wiens orders het zijn, als het Gods programma is, dan zal het juist moeten uitwerken, het moet gewoon goed komen.

En dan was er nog een gevaar, dit kleine gezelschap, slechts een jonge man en zijn kleine pas gehuwde vrouw die daar langs de weg liepen, er waren veel rovers in het land in die dagen, zoals Barabbas, enzovoort. En wat zou dat een optocht voor hen zijn geweest om daar alleen maar een kleine man te zien lopen met een kleine vrouw die in verwachting was die op een ezeltje zat, en met een kleine stok in zijn hand, voor een groep wilde, gemene mannen om ze omver te lopen en haar er vanaf te gooien en kwaad te doen.

Maar weet u, als God de weg leidt, wat maakt het dan uit? God zal u naar uw bestemming brengen. Er zijn geen gevaren als u met de Here wandelt.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Zijn wonderen vervullen   12 januari 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)