9 februari

Dag 59

En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. En hun Schriftgeleerden en de Farizeën murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
Jezus zit bij Levi aan tafel en eet met de tollenaars.

We weten dat de duivel voor iedere echte zaak die God heeft een nabootsing heeft. Dat is juist. Ze hebben het altijd. Ze hadden Jannes en Jambres en ze hadden Mozes en Aäron. Dat is juist. Ze hadden Simon de tovenaar, ze hadden Filippus die de genezing deed. Zie? Ze hebben altijd het voor en tegen gehad. Ze zullen dat altijd hebben totdat Jezus komt, en dan zal al het negatieve worden weggedaan. Dansen, wat eerst in de Bijbel begon. De duivel kreeg er houvast op en veroorzaakte scheiding van families. Beslist, alle dingen die u ziet, zingen, het begon eerst met het lofprijzen van God. Nu, kijk hier eens naar buiten naar al dat oude vieze lasterlijke, wat je boogie-woogie noemt of welk ander soort nonsens, en tekeer gaan. Ik heb nog nooit in mijn leven van zoiets gehoord. Een christelijke geest zou niet naar dergelijk spul kunnen luisteren en in orde blijven.

Maar wat heeft het voor nut? De duivel zingt, beslist. Maar kijk wat het is, kijk wat het verklaart: boosheid. En de waarzegger en van alles vraagt u om dollars en ze nemen uw geld om rond te trekken en een paar dingen te doen, en het is ongeveer voor de helft waar en de andere helft niet, en al dergelijke, en ze verklaren Christus niet en spreken niet over opstanding en roepen zondaren niet op tot bekering.

Het stelt niets meer voor dan een heleboel onzin over een dood persoon en zij bemiddelen, zeker, met de doden die helemaal beneden zijn, de zielen die in de gevangenis zijn, die zich niet bekeerden en al de verlorenen daarin beneden. Vertellen u iets over een oude man die jaren geleden stierf. Die heks die daaronder zit; dat is alles wat hij erover weet; dat is alles waarover hij kan spreken. Dat is waar het medium over spreekt. Maar de Geest van God spreekt van Jezus Christus de Zoon van God, de tweede komst van Christus, Goddelijke genezing en dingen die van waarde zijn. Wees dus niet bijgelovig, mijn broeder. Wees mannen, gedraag uzelf als Christenen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Kom, laten we samen overleggen   4 oktober 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)