10 februari

Dag 60

En de discipelen van Johannes en der Farizeën vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeën, en Uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelven dagen. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwen wijn in oude lederzakken; anders doet de nieuwe wijn de leder zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen.

Hebt u er ooit bij stil gestaan dat die kleine kersenboom of kleine appelboom als u die plant, terwijl hij niet groter is dan vijf centimeter, dat iedere emmer appels die u ooit van die boom zult afplukken daar precies in zit? Als dat niet zo is, waar komt het dan vandaan? Wie hangt het aan de boom? Het is er reeds in. Het enige wat dit boompje doet nadat u hem hebt geplant en water gegeven... Hij moet drinken en drinken totdat hij zoveel krijgt dat hij omhoog komt, meer drinkt dan hij op kan. En hij zwelt op. En hij spruit takken uit. Hij spruit knoppen uit, dan spruit hij bladeren uit, dan bloesem en dan appels. Dan spruit hij opnieuw uit en opnieuw, blijft drinken, drinken, drinken, zodat hij kan blijven uitspruiten.

En dat is wat de Christen doet. Wanneer je in Christus bent geplant dan is alles wat je nodig hebt voor je aardse reis in je, wanneer je de Heilige Geest ontvangt. En het enige wat je moet doen is drinken en drinken en uitspruiten, uitspruiten. Drink gewoon totdat u niet meer drinken kunt. Als u Goddelijke genezing nodig hebt, ga naar Gods Woord en drink ervan totdat u uitspruit. Als u meer van God nodig hebt, drink door, spruit uit. En Christus is de onuitputtelijke Bron des levens. En als u in Hem bent geplant, dan is het enige wat u moet doen, drinken van Zijn goedheid en uitdrukken waar u ook maar behoefte aan hebt in deze aarde reis. Het is geheel en al drinken, rusten, vrede. Het is niet waar u voor worstelt en strijdt en aan trekt; u vernietigt precies het doel waar u voor staat als u dat doet.

God is niet Iemand bij Wie u moet bedelen en huilen en smeken en vasten en je dood hongeren en al deze dergelijke dingen om Hem te benaderen. Beslist niet. Ik doe geen afbreuk aan vasten.

Maar hier was onlangs een man die een boek schreef over vasten. My, er kwamen vrouwen in de samenkomst en mannen die aan dit vasten waren begonnen die krankzinnig waren geworden. Ze deden dat alleen omdat het boek zei dat je veertig dagen moest vasten. Sommigen hadden een vals gebit en de tanden vielen uit hun mond. En hun ogen zonken diep weg. En moeders in verwachting, hun kleintjes, zoals u begrijpt, zouden totaal verstandelijk gestoord raken en naar inrichtingen moeten worden gebracht. Velen, velen van hen kwamen in die toestand. Ik geloof in vasten. Beslist. Maar wanneer u vast hebt u geen honger. Van Jezus staat in de Bijbel dat Hij nadat Hij klaar was met vasten honger had. God legt een vasten op u. Je legt het niet op jezelf. Hij heeft zeker de vrouwen overwonnen, de man die dit boek schreef, hij had een foto van een vrouw daar en hij zei dat ze twintig jaar jonger leek na het vasten. U zou haar eens een jaar of zo daarna moeten zien, hoe ze er dan uitzag. Ziet u? Beslist.

U moet dat niet doen. U doet geen dingen door werken. Het is door genade.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De binnenste voorhang   21 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)