28 mei

Dag 168

En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!
Jezus wandelt op het water naar de boot van de dicipelen

Redding, Jezus Christus en de kracht van genezing, de kracht van God is geen groot mysterie. Het is iets wat vlakbij u is. Wel, my, het is net zo simpel als één, twee, drie. Geloof God gewoon. Dat is alles wat er nodig is. Zo simpel is het. U vertelt aan uw dochtertje dat u haar iets zult geven. Ze gelooft het eenvoudig. Dat is alles. Let op kinderen als je in de preekstoel komt. Let op en kijk of niet ieder van hen genezen is, omdat zij het eenvoudig geloven. Dat is alles. Let op hen als ze hier naar boven worden geroepen op het podium. Het doet er niet toe wat er verkeerd met hen is wanneer ze worden opgeroepen. Let erop hoe ze op hun voeten springen of ze nu kreupel, blind zijn, of wat het ook is. Let op hen dat ze het ogenblikkelijk ontvangen. Maar de ouderen zullen daarbij zitten en zeggen: “Nu, wacht. Ik kan niet bewegen. Ik heb deze voet gedurende een lange tijd niet bewogen.” Een kind zal daar niet aan denken; hij zal gewoon direct overeind springen.

Hij zal dat doen. Maar wij proberen het allemaal uit te dokteren. Wij moeten het uitdokteren. Wat als Petrus die nacht was gestopt om het uit te dokteren? “Nu, Here, U zei tegen me op het water te lopen. Nu, laat me nu eens zien. Ik ben streng wetenschappelijk en ik weet de formule van water. Het is H2O. Wel, niemand kan lopen op waterstof en zuurstof. Ik hoef het niet eens te proberen. Wel, U hebt iets onmogelijks van mij gevraagd.” Dan zou Petrus nimmer op het water gelopen hebben. Hij dokterde helemaal niet uit hoe het was, hij nam God gewoon op Zijn Woord en begon door te lopen. Dat is wat mij moeten doen, niet uitdokteren hoe God deze dingen doet. Aanvaard het gewoon en ga door.

Wat als Mozes naar de andere kant was gegaan om de brandende braamstruik te zien en hij had gezegd: “Wacht tot ik er wat bladeren vanaf heb gehaald. Ik zal ze meenemen naar het laboratorium om uit te zoeken waarom de chemicaliën van dit blad het niet laten verbranden.” Wel, hij zou God nooit hebben benaderd. Maar hij nam zijn schoenen af en werd nederig, ging zitten en God sprak direct vanuit de brandende struik tot hem.

Dat is de manier waarop u God moet benaderen: nederig, Zijn Woord nemend, ongeacht hoe het eruit ziet. Daar heeft God dàt gezegd. Ik geloof het en dat maakt het vast.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd   29 november 1953

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)