29 mei

Dag 169

En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Gennesaret. En als de mannen van die plaats Hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land, en brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren; En baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom Zijns kleeds zouden mogen aanraken; en zovelen als Hem aanraakten, werden gezond.
Jezes legt handen op een zieke

Petrus zei: “Bekeert u, eenieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, en degenen die veraf zijn.” Degenen die in Shreveport, Indiana, zijn als u het zo wilt noemen, of de uiterste delen van de wereld. Waar het Evangelie ook wordt gepredikt en God mensen roept, daar is de Heilige Geest hetzelfde voor hen. Dat is het Woord. “Zelfs zovelen als de Here onze God zal roepen...” Dat is het Woord.

Stap dan uit in het openbaar en begin te lopen. Amen. Stap uit de kleine oude theologie waar u vanavond aan vastzit en zeg: “God, ik wil de Heilige Geest. Het maakt me niet uit wat iemand zegt.”

Petrus zei: “Here, als U het bent.”

U zegt: “Ik ben bang dat ik een fout zal maken.”

Wel, u zult zeker een fout maken terwijl u daar zit. Dat is juist. Ik heb heel wat respect voor Petrus toen hij uit die boot stapte en hij toch een fout maakte. Hij begon om zich heen te kijken en zei: “Kijk, jongens, ik heb het, ik heb het.” En hij begon te zinken. Het gaat er niet om dat u loopt op te scheppen over wat u hebt. Het is iets waarover u wilt verder vertellen en getuigen, en dat u de wereld wilt vertellen van Jezus Christus. Amen.

Schep niet op over uzelf. Schep op over Hem. Ken Goddelijkheid toe aan Hem Die het toekomt, voor Zijn kracht, en geef Hem lof, niet een of andere prediker of iets anders. Denk niet dat u iets geweldigs bent. Het is Gods genade die u eruit riep. Dat is waar.

Hier begint hij te lopen, op het water te lopen, zodra hij het Woord hoorde. Geloof komt door horen, het horen van het Woord. Kijk, Petrus hoorde het Woord. Dat is juist.

Martha hoorde dat Jezus er aankwam. Ze ging naar Hem toe en kreeg de opstanding van haar broer. Zie? Het is overeenkomstig uw geloof. De priesters die de ark droegen. Voor hen betekende geloof hun voeten in het water te steken; zodra hun voeten het water raakten, opende de Jordaan zich. Hun geloof was om het water aan te raken.

Eens was er een blinde man, het Woord vertelde hem zich te gaan wassen in het badwater Silóam, met het spuug op zijn ogen. Jezus spuugde op wat grond en maakte er een gekneed koekje van, van spuug.

Wat zou de gezondheidsinspectie daar vandaag in Shreveport van zeggen? Stond daar met hem te praten en spuugde op de grond en ging door tot hem te spreken en spuugde op de grond. Toen Hij daarmee klaar was, wreef Hij dat zo in Zijn handen door elkaar en smeerde pleister over zijn ogen en zei: “Ga, was u in het badwater Silóam en kom ziende terug.” Amen.

Om een badwater van de Goddelijke God te vinden. Halleluja. Om de Heilige Geest te vinden is leven te vinden, genezing te vinden, vreugde te vinden, vrede te vinden, is vanavond Christus te vinden. Amen.

Waar uw geloof ligt; wat u ook gelooft. Het is overeenkomstig uw geloof.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De opwekking van Jaïrus’ dochter   31 juli 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)