4 juli

Dag 205

De Joden dan zochten Hem in het feest, en zeiden: Waar is Hij? En er was veel gemurmels van Hem onder de scharen. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Neen, maar Hij verleidt de schare. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van Hem, om de vrees der Joden.
Een groep farizeen, saduceen of schriftgeleerden vergaderen

Ik schreeuw vandaag, zoals het lang geleden was bij de grote profeet Amos, toen hij die stad binnenkwam en zei: “Ik ben geen profeet, evenmin een zoon van een profeet. Maar als de leeuw brult, wie zou niet vrezen?” Hij zei: “Wanneer God spreekt, wie zou niet profeteren?” Hij voorspelde oordeel over die generatie en zei: “De God Die u beweert te dienen, zal u vernietigen.”

Noteer dit, het is op de band, en onthoud het. Deze mensen die nu deze enorm grote oogst vergaderen van de Wereldraad van kerken. En u zult er moeten ingaan. U kunt er niet buiten blijven. Of u zult er individueel uitkomen, of u zult er ingaan. Er zal geen middenweg zijn. Het zal het merkteken van het beest zijn. Niemand kon kopen of verkopen, uitgezonderd hij die het merkteken heeft of de tegenspraak heeft. Nu, blijf er buiten. Kom eruit. Ontvlucht het. Blijf erbij vandaan. De God Die zij beweren te dienen zal hen vernietigen.

Zij zeggen: “Wel, Jezus bad dat wij allen één zouden zijn.”

Toen zei Hij ook: “Hoe kunt u samengaan, twee samengaan tenzij zij het eens zijn?” Hij zei Eén zoals Hij en de Vader Eén zijn. En de Vader was het Woord en Hij was het Woord gemanifesteerd. Hij was Eén met de Vader omdat Hij de manifestatie van Gods beloofde Woord was. En zo is het vandaag, of welke andere dag. Ja zeker. Die God is Eén, Hij wil dat wij één zijn.

Hoe kan dit één zijn, als deze de maagdelijke geboorte ontkent en deze niet, of Goddelijke genezing loochent en dit, dat; elk van hen in een dergelijke knoeiboel? Sommigen van hen geloven zelfs niet dat Hij een Zoon van God was, maar geloven dat Hij de zoon van Jozef was, de Zoon van God genaamd. Zeker. De tweelingbroeders van de Lutheranen, de Zwinglianen geloven dat, dat Hij absoluut slechts een goede man was. De Christelijke Wetenschap zegt dat Hij een profeet was, slechts een gewone man, dat Hij niet Goddelijk was. Wel, als Hij niet Goddelijk was, was Hij de grootste misleider die de wereld ooit had. Hij was God of Hij was niets. Hij was Goddelijk. Hij was de Godheid Zelf vleesgemaakt onder ons, in de Persoon van de Zoon van God. Zeker, dat is wat Hij was.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)