21 augustus

Dag 253

En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem, en liet hem gaan. En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden.
Jezus spreekt aan tafel met zijn dicipelen

De Farizeeërs en leiders van Zijn dag probeerden Hem altijd te kleineren voor de mensen. Dat was gewoon een manier waarop de duivel werkte. Al de Farizeeërs en de leraars van Zijn dag probeerden voortdurend Jezus te kleineren. Zij bekladden Hem met alles wat zij maar konden vinden. Zij hielden Hem steeds in het oog om te ontdekken of zij een fout konden vinden en ze spraken nimmer van Zijn goede dingen; zij waren er altijd op uit iets te vinden waarmee zij Hem konden kleineren en zeggen: “Ziet u dit, kijk eens hier. Als Hij een Man van God was, zou Hij het op deze manier niet doen”, of: “als Hij een Man van God was, zou Hij het op die manier niet doen.” Zij probeerden Hem in een slecht daglicht te plaatsen om de mensen ertoe te krijgen Hem niet te geloven. Dat is het werk van de duivel en dat oude plan is nooit opgehouden.

Vele keren zal een prediker een fout maken. En als hij in een gemeenschap komt - een dierbare broeder die probeert te doen wat juist is en de mensen juist te leiden - zal de duivel alles doen wat hij kan om de ongelovige of de zogenaamde Christen in de buurt te wijzen op de slechte kanten van die man. U weet dat de echte christelijke manier is om alles van een broeder te verbergen wat u kunt. Vertel niet zijn slechte dingen; vertel slechts zijn goede dingen. Vertel slechts wat u over hem weet dat goed is. Als er iets slechts is, laat het met rust. De arme kerel heeft hoe dan ook genoeg tegen zich. Probeer niet een stok te pakken om iemand verder de sloot in te duwen. De christelijke manier is om hem op te rapen en hem uit de sloot te halen. Zie? Probeer hem nooit verder naar beneden te duwen; hij is al beneden. Probeer hem er bovenop te helpen. Maar teveel van ons vandaag, teveel mensen vandaag moet ik zeggen, proberen dat te doen. Als zij maar het een of ander kunnen krijgen zodat zij iets kunnen zeggen wat heel slecht was.

Nu bijvoorbeeld, als een van u broeders een fout zou maken en iets verkeerds doen, waaraan u onderworpen bent om het te doen, evenals ik, ieder van ons. Maar als wij voortgaan, laten wij dan bedenken dat wij broeders zijn; wij zijn broeders. En als wij enige strijd hebben, laten wij met elkaar vechten. Breng het samen. Breng het voor onze broeders en los het op.

Nu, vroeger in de Branham familie, als een van de kleintjes iets had gedaan, ging men Bill erover vertellen, omdat ik de grootste was. En ik moest daar staan en bepalen wie goed of verkeerd was. Wel, mijn beslissing was dan, als zij dat vroegen, te zeggen wie goed of verkeerd was. Als zij het nog steeds niet geloofden gingen zij het achter mijn rug om uitvechten. Maar zij waren nog steeds broeders. Ziet u? Zij zouden in de achtertuin met elkaar vechten en in de voortuin vóór elkaar vechten. Dus zo ging dat, maar wij waren nog steeds broeders.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)