3 februari

Dag 53

En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden.
De schoonmoeder van Petrus wordt genezen

We moeten slechts het Evangelie prediken zoals het hier staat. Johannes zei: “De bijl is aan de wortel van de boom gelegd.” Laat de spaanders maar vliegen waarheen ze willen. Dat is juist. Hij moest de bomen en dergelijke omhakken.

Maar kijk, [in Nicéa] organiseerden zij de eerste kerk. En zij kwamen bijeen en organiseerden de eerste kerk, die de universele kerk of de Katholieke kerk in Rome genaamd werd. En de Katholiek zegt dat zij de “moederkerk” is. En dat is precies de waarheid. Het is de moederkerk van organisatie. Correct. Het is de eerste keer in heel de wereldgeschiedenis dat er ooit een kerk werd georganiseerd; nooit eerder sinds het begin der tijden.

Gedurende de dagen van Israël waren zij geen organisatie. Zij waren een ras, geen organisatie. En Jezus Christus heeft nooit een kerk georganiseerd. Geen der apostelen heeft ooit een kerk georganiseerd. En niet éénmaal gedurende drie of vier generaties na hen hebben zij ooit een kerk georganiseerd. Ik wil dat u met de geschiedenis komt en uw vinger erop legt, toon mij waar het staat. Ik heb Josephus gelezen en alle beroemde historici die wij vandaag in de wereld hebben, voor zover ik weet, omdat ik er zeker van moet zijn. Ik doe deze bewering tegenover duizenden mensen. Je moet in staat zijn om terug te verwijzen en te bewijzen waarover je spreekt. Dat is juist. Een organisatie was er nooit.

En de apostel Petrus heeft nooit de Katholieke kerk gesticht. Ik wil één geschiedenisverhaal of één klein Schriftgedeelte. Petrus was een getrouwd man. U zei dat hij een paus was. Hij kon geen paus zijn geweest. Petrus was getrouwd. De Bijbel zegt: “Zijn schoonmoeder lag ziek met koorts en Jezus genas haar.” En zover ik weet is Petrus nooit in Rome geweest. Er is geen geschiedenis die ooit liet zien dat hij in Rome was. Het is een dwaling. Maar zij organiseerden zich en richtten een kerk op, de universele kerk genaamd. Zij stelden een universeel gebed samen. Zij hadden volmaakte harmonie; iedereen moest bijeen zijn, ieder moest hetzelfde zeggen. Hetzelfde gebed werd opgezegd.

En zij stelden een stel Schriftgedeelten samen, namen er vele van uit de Bijbel, en maakten andere. Vagevuur wordt in al de heilige boeken van de Bijbel geen enkele keer genoemd; geen “Wees gegroet Maria’s”; niets daarvan. Het is altijd het tegenovergestelde, er tegen, overal in de Schrift. Geen enkele keer was het zo. En als u een plaats vindt, hebt u het recht morgenavond te komen om mij te corrigeren. Het is er niet, nergens; breng uw priester of voorganger mee. Er bestaat geen plaats in de Schrift waar het ooit is genoemd.

Het enige kleine boek van de Maccabeeën dat hier aan toegevoegd werd (dat niet geïnspireerd is), de dingen die hier uit zijn genomen; deze Bijbel is het enige. Het is erkend door de eerste grondleggers en door elk van de eerste kerkgeschiedkundigen, en altijd door de orthodoxe Jood, en ze erkenden niets anders dan deze Bijbel die wij heden hebben.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)