4 oktober

Dag 297

En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
De ongenode gast die geen bruiloftskleed draagt wordt uitgeworpen

En in de gelijkenis van die ene die omhoog klom en bij het bruiloftsmaal was zonder kleed aan: hij werd schuldig bevonden en gebonden en naar buiten geworpen in de buitenste duisternis. Er is slechts één weg om naar het bruiloftsmaal te komen. Ik geloof dat ik er hier niet lang geleden over predikte.

Wanneer een man trouwt in het oude land, moet hij zelf de uitnodigingen uitdelen; hij moet zelf de mantels verstrekken. Dus toen hij deze man daar ontmoette, die daar aan de avondmaalstafel zat (hoevelen herinneren zich de gelijkenis? Zeker, u die de Bijbel leest), toen ontdekte hij een man aan de avondmaalstafel zonder bruiloftskleed aan.

Wat is het? De bruidegom staat bij de deur en allen komen eraan met een uitnodiging. “Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. Allen die de Vader Mij gegeven heeft, of heeft uitgenodigd, zullen tot Mij komen.” Hier komen zij, geven hun uitnodiging aan de bruidegom, zodat ze er allemaal hetzelfde zullen uitzien. Dat is één ding over de goede ouderwetse Heilige Geest godsdienst, het maakt dat ze er allemaal hetzelfde uitzien. Of ze nu rijk of arm zijn, slaaf of vrije, zwart of wit, man of vrouw, ze zijn allemaal één in Christus Jezus. En de bruidegom stond bij de deur en ontving de uitnodiging, legde de mantel om deze man heen zodat de rijken en armen er allemaal eender uitzagen. Zo is het in het Koninkrijk van God; er zijn geen grote jongens en kleine jongens; ze zijn allemaal één jongeling, allen één in Christus.

Nu, wat denkt u toen de bruidegom terugkwam en ontdekte dat daar een man zat zonder bruiloftskleed aan? Zei: “Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen?” En hij verstomde, het toonde dat hij op een andere andere manier was gekomen dan door de deur. Hij was door het raam binnengekomen, hij was door een achterdeur binnengekomen. En hij noemde hem een vriend; toonde dat hij een kerklid was: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed aan?” Nu, Jezus zei dit Zelf. En hij riep de portier; hij zei: “Bind hem aan handen en voeten.” En hij werd in de buitenste duisternis geworpen, waar het geween zal zijn, weeklagen en tandengeknars. Dat zijn Christus’ eigen woorden. Precies. “Hij werd buiten geworpen.” Omdat het bewees dat hij - zonder het bruiloftskleed aan - op de een of andere manier was binnengekomen, buiten de deur om. Als hij via de deur was gekomen, zou hij een bruiloftskleed hebben gekregen.

O, luister hiernaar! Dan, als het bruiloftskleed de doop van de Heilige Geest is, hoe zullen we dan op enige andere manier worden voorgesteld? Als het eerste gemeentetijdperk moest komen via de Deur, Christus Jezus, en gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, de doop van de Heilige Geest ontvangen om het bruiloftskleed aan te doen, hoe zullen wij op enige andere manier gaan komen? Als u komt via de Methodisten, via de Baptisten, of via de Pinksterbeweging, of welke andere denominatie ook, zult u worden gebonden en worden buiten geworpen in de buitenste duisternis. U moet komen via Christus Jezus, de Weg, de Deur, de Waarheid, het Leven. Amen!

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)