7 oktober

Dag 300

En de Farizeën, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Jezus lerende in de tempel

Ik vertelde mijn vrouw onlangs hoeveel ik van haar hield. Ik denk niet dat ze wil dat ik hierover praat. Maar ik doe het privé, dus ik veronderstel dat ik het nu ook wel in het openbaar kan doen. Ik vertelde haar hoeveel ik van haar hield en hoe ik altijd van haar gehouden heb sinds het eerste begin.

Ik zei: “Het maakt geen verschil...”

“O, Bill”, zei ze, toen ze erover sprak hoe dik ze werd en hoe grijs haar haar werd.

Ik zei: “Lieverd, je kunt zo’n omvang hebben en geen haar, maar toch zou ik nog evenveel van je houden.” Zie? Omdat er daar iets moet zijn waaraan wordt voldaan zodat je van iemand houdt.

Dit is voor jullie meisjes die niet getrouwd zijn (Zie?), en jullie jongens. Als je dat meisje ontmoet waar je van houdt en er is iets waardoor je weet dat je van haar houdt en dat is alles, of je houdt van hem en het kan je niet schelen of hij knap is, of dat hij niet knap is, of dat zij er mooi uitziet of niet mooi. Dat is niet belangrijk. Maar je houdt toch van die ander. Nu, kijk maar beter uit, blijf er maar dichtbij in de buurt, want je komt aardig dicht bij huis.

Een huwelijk dat is gebaseerd op iets anders gaat zeker stuk, of zal nooit succes hebben. Ze zullen nooit gelukkig zijn. Nu, ik zei dat om op iets te komen wat ik wil zeggen.

Vrienden, een bekering buiten datzelfde om zal ook niet standhouden. Dat zal het niet. Als u naar de kerk gaat en u zegt: “Wel, ik zal me bij de kerk aansluiten en ik zal me laten dopen.” Als dat niet komt uit een hart vol liefde voor God daarboven, draait het nergens op uit. Alles wat je doet is je bij de kerk aansluiten en gedoopt worden.

Maar als u bekeerd bent tot Christus, met een liefde voor Christus, dan bouwt u een geloof in Christus op, net zoals u zou doen met uw vrouw of met uw man. U bouwt een geloof op waar u in wandelt. Ik weet niet, er is iets in u, u heeft iets wat u daar verankert.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)