26 oktober

Dag 319

Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.

Nu wil ik dat u een ogenblik oplet. Toen God Adam en Eva maakte en de schepping maakte en alles, toen was het prachtig. Wel, Adam had de controle over de krachten van God. Hij kon alles spreken; het zou hem op precies dezelfde manier gehoorzamen alsof het God was. Hij had een volmaakte vriendschap met God, wandelde met Hem en sprak met Hem en had gemeenschap met Hem. Hij had een vriendschap.

Maar toen Eva zondigde en zij uit de hof van Eden weggingen, ging het verder en verder. En de wereld ontwikkelde zich. En terwijl men zich meer en meer ontwikkelde, begon men weldra steden te bouwen. Dat is het grootste teken van de eindtijd.

Onze kleine stad Jeffersonville is gegroeid van ongeveer veertien duizend - slechts een kleine stad aan de rivier - van veertien duizend tot zo ongeveer dertig duizend gedurende de laatste paar jaren. Ze breken overal de boerderijen af en al het andere en maken huizenprojecten. Wat is er aan de hand? Het is een teken van de eindtijd. Dat is waar.

We ontdekken dat ze in die dag begonnen te werken met koper. Ze begonnen te werken met metaal. Kijk naar vandaag, ze maken zelfs schepen en vliegtuigen en van alles; metaalbewerkers. Geweldige intelligentie, geweldige tijd van scholen, geweldige opleidingsprogramma’s vlak voor het einde der wereld. En Jezus Christus zei toen Hij hier op aarde was: “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen.” Kijk naar de wereld.

Ik zat vandaag te praten met mevrouw en meneer Wood, terwijl we lunchten, over de echtscheidingsgevallen en dingen in de Verenigde Staten. Wij hebben een hoger aantal echtscheidingen dan de rest van de hele wereld bij elkaar opgeteld. Wij hebben meer echtscheidingen.

Mannen, zei de Bijbel, zouden huwen en ten huwelijk geven; eten, drinken; de moraal die ze erop na houden, enzovoort, hoe ze zouden huwen en ten huwelijk geven: de Reno in Nevada. Een man gaat weg en leeft met haar, huwt een meisje en neemt haar tot vrouw, leeft een paar dagen met haar. Hij mag haar niet; hij ontdoet zich van haar buiten de rechtszaal om. Goddeloze mensen laten hem scheiden en geven hem een bewijs dat hij een ander kan trouwen. Maar God zegt dat het verkeerd is. Zo is het. Maar ze doen het.

Onze beschaving stort in. We zien dat. Het is een teken, een signaal dat we in de eindtijd zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Vijf overgangen van tijd   22 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)