27 oktober

Dag 320

Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Merk op: “Er zullen er twee in het veld zijn; Ik zal er één nemen en één achterlaten. Er zullen er twee in bed liggen; Ik zal er één nemen en één achterlaten”, aantonend dat de komst des Heren niet slechts in een bepaalde hoek geschiedt, maar dat het universeel is. De een zal op het veld aan het werk zijn: overdag, de andere ligt op bed te slapen aan de andere kant van de wereld. Het zal een universele opname zijn. En het zal komen met de roep, met de stem van de aartsengel. En de bazuin van God zal klinken en de doden in Christus zullen opstaan. En zij zal in het geheim worden weggenomen. O, daar houd ik van. De grote Bruidegom zal komen en de bruid heeft zichzelf gereed gemaakt, wachtend op dat geheilgde moment dat ze zelf zelfs niet weet, maar ze is gereed en gekleed, en wacht erop.

We zien aanwijzingen in de wereld dat ze gereed is voor het oordeel. We zien tekenen en wonderen in de gemeente, grote dingen vinden plaats. Welk soort mensen behoorden we te zijn? Op dit moment gereed staan, want we weten niet wanneer Hij komt. “Weest gijlieden dan gereed, want gij weet niet in welke minuut of uur uw Here komt.” Wees gereed, want dàn kunt u zich niet gereed maken. Want Hij zei dat u dat niet kon.

Hoeveel van u, waarschijnlijk allemaal, hebben gelezen over de maagden? Sommigen waren wijs en sommigen waren dwaas. “Maagd” betekent “reinheid”. Ze waren allen goede mensen, ieder van hen maagd, geheiligde vaten van God. Maar degenen die olie in hun lamp hadden gingen naar binnen. En de anderen werden buiten gelaten. Ze waren allemaal maagden, allemaal mensen waar je geen vinger op kon leggen dat ze iets fout deden. Ze geloofden allemaal in de komst des Heren. Ze waren gereed om Hem te ontmoeten, maar sommigen van hen raakten zonder olie.

Laat dat niet uw geval zijn. Houd olie in uw lamp. Olie is de Geest, de Heilige Geest. Laat Hem nimmer uit u wegsijpelen. Als u voelt dat uw liefde afsterft, uw oprechtheid ten opzichte van Christus en de zaak, ga dan snel naar Hem toe, Die de bron van olie heeft, en koop voor uzelf een vulling van de Heilige Geest.

Onze natie is verloren, moreel corrupt en geruïneerd; onze politiek corrupt en bedorven, onze leiders. O God, wat kunnen we eraan doen? Je kunt er een goede man in zetten en hij komt eruit als crimineel. Er is er nu slechts Eén Die we naar voren kunnen brengen: dat is de Here Jezus. Laten we ons gereed maken voor Zijn komst.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)