1 mei

Dag 141

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
Drie vissers trekken een vol net met vissen aan de kant

Kijk naar onze Here Jezus. Toen Hij op aarde kwam, was Hij de jonge profeet uit Galiléa. Hij ging de synagogen binnen en iedereen hield van Hem. Hij genas de zieken. Dat was het eerste deel van Zijn bediening, de eerste periode. De tweede periode was profetie, toen Hij de Farizeeën en Sadduceeën van Zijn dag begon te bestraffen, hun vertelde wat ze waren en dat ze blind waren en het niet konden zien en Wie Hij was, enzovoort, weet u, en wat er met hen zou gebeuren. Hierdoor werd Hij veroordeeld en op deze basis werd Hij gekruisigd, maar de boodschap konden ze niet stoppen. Je kunt de boodschapper stoppen, maar de boodschap niet. En de Bijbel zei dat “Hij afdaalde in de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die eertijds ongehoorzaam waren”, en daar klonk Zijn laatste boodschap aan de verlorenen.

Bedenk nu zeer ernstig dat een dezer dagen mensen gewoon zullen doorgaan met prediken precies zoals ze deden ten tijde van Noach; ze zouden op precies dezelfde manier doorgaan, maar dan tot een verloren wereld waarvoor de deuren reeds gesloten zijn. We weten niet op welke tijd dat zal gebeuren. Als u dus vanavond geen Christen bent, denk er dan hard over na. Schenk er serieus aandacht aan.

Nu weten we maar één ding om te doen, en dat is de instructies op te volgen die onze Heer ons heeft achtergelaten: “Predik het Evangelie aan alle schepselen.” Hij weet wie gered is en wie niet. Wij weten dat niet. Wij werpen eenvoudig het net in de zee, die allerlei soorten voortbrengt, maar God weet wie gered is en wie niet. “En niemand kan tot Hem komen tenzij de Vader hem trekt; en al wat de Vader Hem heeft gegeven zal komen.” Wij weten dat. Daarom kunnen we niet zeggen dat deze een Christen is en die niet, want Hij zei: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een man die een net nam en naar de zee liep en het erin wierp. Toen hij het net had binnengehaald, had hij er van alles in.” Er zaten waterspinnen, luizen, slangen en vis in, aasvissen en goede vis. Maar ziet u, de waterluizen en dergelijke kruipen weer terug het water in, maar de goede vis werd voor de Meester bewaard. Nu, wij weten niet wie wat is. Wij werpen slechts het net uit.

Maar onthoud, die waterluis was een waterluis toen het net over hem heenging. De invloed van de samenkomst was het wat hem ving. De slang was nog steeds een slang, alleen het Evangelienet trok hem erin. En de aasvis was een aasvis, de schildpad was een schildpad, de rivierkreeft was een rivierkreeft. Zie? Maar de echte vis was een vis om mee te beginnen. Zie? Dus Hij weet wie wat is, omdat Hij hun namen in Zijn boek heeft staan; ze werden erin gezet toen het Lam werd geslacht voor de grondlegging der wereld.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)