2 mei

Dag 142

En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij van daar.

En onthoud, het kind, ongeacht wat er zou gebeuren, hij was als kind geboren; hij zou altijd een kind blijven. En wanneer een man geboren is uit de Heilige Geest wordt hij een kind van God, want het is in feite een tweede geboorte, een wedergeboorte, die iets schept in de man wat er om mee te beginnen niet was. Iedere man, wanneer hij in het huishouden van geloof is geboren, wordt een kind. Dan volgt de Heilige Geest deze man en brengt aan God verslag uit of hij vooruitgang boekt.

Nu, nadat dit kind een zekere leeftijd bereikt - hij is nu nog steeds een kind - maar als het kind roekeloos was en nergens naar luisterde, en niet zo geïnteresseerd was in het werk van de vader, dan werd dat kind nimmer in de familie geadopteerd. Maar als hij een correct kind was, een goed kind, en van het werk van zijn vader hield, en geïnteresseerd was, en probeerde alles te doen wat hij maar kon om het werk van zijn vader te laten voortgaan, dan bracht de voogd verslag uit aan de vader en dan was daar wat ‘het plaatsen van de zoon’ werd genoemd, zoals Paulus dat uitlegt in Galaten, ‘de adoptie.’ Dat wij waren voorbestemd tot de aanneming van kinderen door Jezus Christus; de adoptie.

Nu, dezelfde zoon die in een familie was geboren kon in dezelfde familie worden geadopteerd, of in dezelfde familie geplaatst, of hem werd een positie gegeven in de familie waarin hij geboren was. En ik geloof dat dit vandaag het werk van de Heilige Geest is in de gemeente, proberend in de gemeente in positie te plaatsen: apostels, leraars, profeten, enzovoort. En we hebben veel vals alarm enzovoort zien rondgaan onder de mensen, wat alleen maar aantoonde dat de echte, oorspronkelijke adoptie op handen was. Ik geloof dat. God moet in de gemeente plaatsen. Dat is Gods aangelegenheid, niet die van een mens.

Nu, wanneer deze jongen een bepaalde leeftijd bereikte, en wanneer hij dan gereed was voor zijn adoptie, en de voogd had de vader verteld dat deze jongen in aanmerking kwam voor adoptie, dan werd hij meegenomen naar een openbare plaats en daar werd een kleed over hem heen gedaan (een eervol kleed, misschien van purper, of een koninklijke kleur), en hij werd daar op een verhoging geplaatst, en de hele stad, al de mensen uit de buurt zagen dat de vader zijn eigen zoon in de familie adopteerde. En als hij dan in de familie was geadopteerd - reeds een zoon, reeds een kind, reeds een erfgenaam van genade - maar in de familie geplaatst (Begrijpt u?), nu, als hij in de familie was geplaatst en hem zijn positie was gegeven, dan was de naam van die jongen op een cheque even goed als zijn vaders naam was op de cheque.

Nu, ik geloof dat dat de tijd is waarin de gemeente vandaag is gearriveerd, dat de volgende grote beweging in de gemeente voor God is, nadat wij de valse alarmen hebben gezien; maar nu zal God in Zijn gemeente op de correcte manier apostelen, profeten, leraars, evangelisten plaatsen - niet verkregen door een door mensen gemaakt seminarie - maar God zal in de gemeente plaatsen. Geen overhaaste, ijdele theologie, maar God zal in de gemeente plaatsen zoals God heeft gekozen, zoals de Heilige Geest deze gemeente heeft onderwezen en haar heeft opgevoed. En daarin zal God Zijn zonen adopteren en in positie plaatsen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Verborgen leven   6 oktober 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)