31 juli

Dag 232

Als Hij nu dit sprak, bad Hem een zeker Farizeër, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan. En de Farizeër, dat ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst, voor het middagmaal, Zich gewassen had. En de Heere zeide tot hem: Nu gij Farizeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt?
Jezus spreekt moeilijke woorden tot de farizeen

In de ark, de duif en de kraai waren in de ark. Allebei vogels, allebei konden ze vliegen. U weet dat de kraai een hypocriet is. Dat is hij, hij is gewoon een vuile huichelaar. Nu, een kraai kan daar bovenop een oud dood paard zitten en gewoon eten en kraaien en met zijn vleugels slaan en een geweldige tijd hebben. Die arme kleine duif kan niet in de buurt komen. Waarom niet? Hij heeft helemaal geen gal. Hij kan het niet verteren. Als hij het zou eten, zou het hem doden. Maar de kraai kan daar zitten en de halve dag dood paard eten, naar de akker gaan en thuis komen en lunchen met tarwe, samen met de duif. Hij is een oude huichelaar, dat is alles. Hebt u er ooit op gelet dat een duif geen gal van bitterheid heeft? Evenmin als iemand die is gedoopt met de Heilige Geest. Al de bitterheid is weggegaan. Ze waren allebei in dezelfde ark, zoals de huichelaar en de echte gelovige in dezelfde kerk, die bij elkaar zitten in dezelfde denominatie, in dezelfde bank, bij elkaar zittend.

Ik wil dat u op iets anders let. O, ik houd ervan over de natuur te spreken. De duif, wist u dat u een duif nooit een bad ziet nemen? Waarom? Hij heeft het niet nodig. Hij heeft een olie aan de binnenkant die door zijn veren naar buiten komt en hem heel de tijd schoon houdt. Op die manier is het met een echte gemeente; ze hoeven niet in bad te gaan en terug te komen op dit, dat, of wat anders. Maar ze hebben een olie, heilige olie aan de binnenkant, iedere gelovige, die hem rein houdt van de dingen van de wereld. O, als we eens zouden kunnen prediken over het Lam en de Duif. De Heilige Geest binnenin de gelovige houdt hem rein. Niet aan de buitenkant waar hij het afwast, maar het komt uit de binnenkant vandaan. Amen.

Heel veel mensen zeggen: “Ik moet er heengaan en vandaag een belijdenis doen, ik moet zo-en-zo zeggen, en ik moet iets belijden. Ik moet dit doen.” Maar weet u, de Heilige Geest aan de binnenkant werkt de olie de hele tijd naar buiten toe, de verzoening, houdt de gelovige rein. “Want er is nu voor hen geen veroordeling die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees maar naar de Geest.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)