19 april

Dag 129

En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.Want zo wie den wil Mijns Vaders doet Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.
Een gebroken ei

De maagdelijke geboorte was een paradox. Ik geloof niet dat Jezus één deeltje van Maria was. Dat was Zijn moeder niet. Het was een vrouw die God voor dat doel gebruikte, een broedmachine om Zijn Kind te dragen. Als het zaad van de vrouw - want zij is het eitje en de man heeft de hemoglobine (als dat waar is, dokter), het bloed. Het leven ligt in de bloedcel.

En een kip kan een ei leggen. Maar als ze niet bij de mannelijke vogel is geweest zal het ei nooit uitkomen. Ik heb dit vaak gezegd en ik zeg het opnieuw: het wordt voorjaar. De vogels zullen allemaal hun nesten bouwen. Een eenvoudige moedervogel kan op haar nest zitten en die eieren omkeren en er zo getrouw op blijven zitten totdat ze bijna verhongerd is. Ze wordt zo zwak dat ze niet meer van het nest kan wegvliegen. Die eieren zullen nooit uitkomen als ze niet bij haar maatje is geweest.

Nu, broeder, niets verkeerd met Episcopalen, Methodisten of Baptisten. Maar wat hebben we gekregen? Zolang het een organisatie is, laat het Pinksteren zijn, als deze mensen geen contact hebben gehad met de Maat, Jezus Christus, hebt u niets anders dan een nest vol rotte eieren. Ze zullen daar precies liggen en rotten. Het maakt me niet uit hoeveel Ph.D’s, LL.D’s, dubbele L.D’s, of wat u nog meer op ze plaatst in seminaries, dat is slechts van de wereld. We moeten de kiem des levens zien te vinden, Gods gesproken eeuwig leven. “Tenzij een mens wordt wedergeboren...”

Wat hebt u gekregen? U maakt diakenen van hen, bisschoppen, en al het andere. U krijgt niets anders dan een heleboel rotte eieren. Het enige om te doen is het nest schoonmaken en opnieuw beginnen. Juist. Het zal nooit in staat zijn iets te worden totdat we beginnen. Wilt u een paradox? Wilt u leven? U moet er leven inbrengen. Dat is juist.

Als het lichaam van die Baby (want het vlees komt van het eitje), en als het lichaam van die Baby vlees van Maria was, wat dan? Dan had Maria een soort sensatie gehad moeten hebben. Ziet u dan wat u God laat doen? God schiep zowel eitje als bloedcel. En Hij was geen Jood; noch was Hij een heiden. Hij was God, God in de vorm van zondig vlees. Dat is de reden waarom: “Ik zal Mijn Heilige geen verderving laten zien, noch Zijn ziel in de hel achterlaten.” Hij was de manifestatie: God, Die in een tabernakel kwam die Hijzelf had geschapen.

Jezus heeft haar nergens in de Schrift moeder genoemd. Hij noemde haar “vrouw”; geen moeder, “vrouw”.

Ze zeiden: “Uw moeder staat buiten en zoekt U.”

Hij zei: “Wie is Mijn moeder?” Keek naar Zijn discipelen en zei: “Degene die de wil van Mijn Vader doet is Mijn moeder.” Dat is juist. Dus u ziet, het was een compleet maagdelijke geboorte, van beide zijden, maagdelijke geboorte. Een paradox kan niet worden verklaard.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)