20 april

Dag 130

En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever. En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud. Wie oren heeft om te horen, die hore.
Jezus predikt vanaf de boot tot de mensen die op de kade zitten en staan

Alles wat we doen of zeggen moet worden gebaseerd op het Woord van God. Want geen mens kan geloof hebben tenzij het komt van het Woord van God. Geloof komt door horen, het horen van het Woord. Nu, als ik u vertelde dat er een zeker iets zou plaatsvinden, dan zou dat zo kunnen zijn; het zou kunnen gebeuren. En als ik u iets vertel dat onmogelijk lijkt, dat dit zal gebeuren, dan zou het kunnen gebeuren. Maar als God deze zaak heeft beloofd, dan kunt u vertrouwen hebben dat God Zijn Woord houdt. Daar is het waar mijn geloof op is gebouwd, op niets minder dan het eeuwige Woord van de eeuwige God.

En God is niet beter dan Zijn Woord; ik ben niet beter dan mijn woord; en u bent niet beter dan uw woord. Als ik uw woord niet kan nemen, dan hoef ik niet te zeggen dat ik vertrouwen in u heb, omdat ik dat niet zou kunnen. En als u mijn woord niet kunt nemen, dan hoeft u mij niet te vertellen dat u vertrouwen hebt, want dat kunt u niet. Als wij dus Gods Woord niet kunnen nemen, dan kunnen we geen vertrouwen hebben. Maar als God het heeft gezegd, en u gelooft het met uw hele hart omdat het bij u is aangebracht, dan moet het gebeuren.

En mag ik dit nu op de band zeggen: dat ik geloof dat de juiste geestelijke houding ten opzichte van iedere Goddelijke belofte van God het zal teweeg brengen, als u de juiste houding kunt aannemen ten opzichte van die belofte. Want de belofte is een zaad. Een zaad gaat in de grond, en als het een bevrucht zaad is (er leven in heeft), dan zal het voortbrengen naar zijn aard, als het op de geschikte plaats wordt gebracht. Als een zaad in de grond wordt gedaan...

En Jezus zei: “Het Woord van God was een zaad dat een mens zaaide.” Hij was de Man Die het zaaide. En dan als het Woord van God het zaad is, en het zaad in de juiste conditie gezaaid wordt, in een hart vol van geloof, zal het iedere belofte tot leven brengen, voortbrengen wat het heeft beloofd.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Heren, wij zouden Jezus willen zien   9 januari 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)